english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Etiopski Kościół Ewangelicki Mykane Yesus ma 50 lat

Od 17 do 18 stycznia 2009 r. Etiopski Kościół Ewangelicki Mykane Yesus (EKEMY) obchodził 50-lecie istnienia. Kościół ten jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się Kościołem członkowskim Światowej Federacji Luterańskiej. W 1997 roku miał 2,3 miliony członków. Obecnie grubo ponad 5 milionów.
 
Kościół powstał 50 lat temu poprzez zjednoczenie różnych Kościołów luterańskich działających w Etiopii, do której misjonarze luterańscy dotarli pod koniec XIX wieku. Początki Kościoła datuje się na 1898 rok, kiedy to zaczęły powstawać pierwsze zręby organizacyjne.
 
Kluczową postacią etiopskiego luteranizmu jest Onesimos Nesib (1856-1931). W wieku 13 lat został pojmany przez handlarzy niewolników. Wykupili go szwedzcy misjonarze, którzy podarowali mu wolność. Nesib konwertował na luteranizm i został wysłany do Szwecji, gdzie odebrał gruntowne wykształcenie. Po powrocie do ojczyzny poświęcił się pracy misyjnej – zakładał parafie i przetłumaczył Biblię na język plemienia Oromo, największej grupy etnicznej Etiopii. Nesib popadł w konflikt z hierarchią Etiopskiego Kościoła Prawosławnego, który próbował uciszyć misjonarza przy pomocy władz, które wydała nakaz opuszczenia kraju. Po interwencji cesarza Menelika II, Nesib mógł pozostać w kraju, ale miał wydany zakaz publicznego wygłaszania kazań.
 
Rozwój Kościoła Mykane Yesus wspierali nie tylko luteranie z USA, Niemiec i krajów skandynawskich, lecz także prezbiterianie. – Nasz Kościół jest zaangażowany w pracę ewangelizacyjną i diakonijną, opiekujemy się również niewidomymi oraz rozpowszechniamy edukację. Przetłumaczyliśmy Pismo Święte na 20 z 24 etiopskich języków – powiedział ks. bp Itefa Gobena, zwierzchnik Kościoła.
 
Najściślejszą współpracę z etiopskim Kościołem prowadzi obecnie Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce (ELCA). Aż pięć z 65 diecezji ELCA współpracuje z Kościołem Mykane Yesus. Kontakty z etiopskim Kościołem utrzymuje również Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
 
D. Bruncz