english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Etyka w mediach

W Centrum Luterańskim w Warszawie w dniach 17-18 września 2009 roku odbyła się konferencja „Etyka w mediach”. Brali w niej udział przedstawiciele mediów ogólnokościelnych, diecezji i parafii, którzy zastanawiali się nad formami prezentacji Kościoła luterańskiego w mediach. Pomagali im w tym zaproszeni referenci, specjaliści różnych aspektów świata mediów. Organizatorami konferencji byli: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Katedra Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Komitet Krajowy Światowej Federacji Luterańskiej i synodalne komisje - do spraw mediów oraz do spraw liturgii i muzyki kościelnej. Konferencję prowadzili ks. prof. Marcin Hintz i ks. Adam Malina, a jej sekretarzem był Jerzy Sojka, rzecznik prasowy Kościoła.
 
Czwartkowy program przewidywał następujące referaty i warsztaty:
 
- ks. dr Piotr Sitek (duszpasterz oraz wykładowca akademicki) - Kształtowanie moralności w kulturze mediów
- Marcin Przeciszewski (dziennikarz katolicki, prezes zarządu i redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej) - Świadectwo Kościoła wobec społeczeństwa na polu mediów
- Meelis Süld (dziennikarz radiowy z Estonii, sekretarz KALME - Komitet do spraw komunikacji luterańskich Kościołów Europy) - Koncepcja współpracy Kościołów mniejszościowych z mediami wypracowanej przez KALME 
- Grzegorz Polak (dziennikarz i redaktor TV Religia) - Współpraca Kościół-media – oczekiwania dziennikarza
- Piotr Kubala (adminstrator serwera luteranie.pl, specjalista ds. internetu), Bezpieczeństwo i etyka w sieci
- Jakub Piotr Nowosiad (specjalista do spraw komunikacji) - Koncepcja polityki informacyjnej Kościoła (analiza stanu obecnego, wypracowanie wniosków)
 
Drugiego dnia zostały przedstawione poniższe wystąpienia:
 
- ks. prof. Marcin Hintz (duszpasterz i wykładowca akademicki ChAT, Przewodniczacy Komitetu Krajowego ŚFL) - Etyka w mediach
- Grzegorz Polak (dziennikarz i redaktor TV Religia) - Wartości religijne w mdiach masowych
- ks. Adam Malina (duszpasterz, redaktor naczelny luteranie.pl i przewodniczący Synodalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej) - Nabożeństwo w mediach
- Magdalena Legendź (dziennikarz), ks. Jerzy Below (dziennikarz i dyrektor Wydawnictwa Augustana) - Ewangelicki stylebook - problem redagowania tekstów
- Paweł Fober (webmaster, wydawnictwo Warto CME Dzięgielów) - Sposoby prezentacji parafii w Internecie