english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej w Ustroniu

Poświęcenie Ewangelickiego Centrum Aktywności Lokalnej

w Parafii Ewangelickiej w Ustroniu

 
Sobota, 14 listopada 2009 roku była radosnym dniem w historii Parafii Ewangelickiej w Ustroniu. Tego dnia zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, bp Paweł Anweiler, poświęcił placówkę służby diakonijnej parafii w Ustroniu – Ewangelickiego Centrum Aktywności Lokalnej. W uroczystym akcie asystowali mu: bp senior Jan Szarek , ks. Marek Londzin, ks. radca Piotr Wowry i ks. Marek Twardzik.
 
 
Po poświęceniu modlitwą i Słowem Bożym oraz tradycyjnym przecięciu wstęgi, goście zwiedzili poszczególne pracownie i zapoznali się z planami działalności placówki. Centrum ma być miejscem służącym ożywieniu i integracji społeczności lokalnej. Prowadzona będzie w nim działalność z osobami niepełnosprawnymi fizycznie, a także z innymi grupami docelowymi.
 
Po części oficjalnej odbył się spektakl poetycko-muzyczny opracowany i wyreżyserowany przez wybitnego aktora Jana Nowickiego „Z obłoków na ziemię”. Tematem tego spektaklu jest rozmowa z Panem Bogiem o przemijaniu, prawdzie, miłości, miłosierdziu i wierze, w kontekście postaci ks. Jana Twardowskiego i jego postrzegania współczesnego świata. W roli ks. Twardowskiego wystąpi legendarny polski aktor filmowy i teatralny – Jan Nowicki.
Ponad godzinę zasłuchane audytorium z zapartym tchem śledziło tok myśli filozoficznej ks. Jana, podanej w bardzo przejmujący i przystępny sposób przez Mistrza Nowickiego, ilustrowanej równie przejmującą, znakomitą muzyką jazzmanów polskich, Cezarego Chmiela i Marka Stryszowskiego. Oni też wraz z basistą Krzysztofem Bordzoniem uzupełniali kreację Jana Nowickiego.
   
 

W uroczystościach wzięli udział: Starosta Powiatu Cieszyńskiego – Czesław Gluza, Przewodniczący Rady Miasta Ustronia – Stanisław Malina, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Cieszyna – Kazimiera Kawulok, Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu – Danuta Koenig, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Zdzisław Dziendziel, Dyrektor Generalna Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – Wanda Falk, przedstawiciel Diakonisches Werk Rheinland – Werner Stefan, siostra przełożona Diakonatu Eden –Ezer w Dziegielowie – Ewa Cieślar, członkowie Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria-Marta oraz przedstawiciele rady parafialnej w Ustroniu i wielu innych gości.

 
Uczestnicy uroczystości zostali podjęci obiadem. Podczas poczęstunku miały miejsce przemówienia zaproszonych gości. Wyrażano wdzięczność Bogu za możliwość otwarcia Centrum i obfite Boże błogosławieństwo.
   
  
Centrum nie powstałoby bez zaangażowania wielu osób i organizacji: bez wsparcia Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria-Marta, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, organizacji samorządowych, Diakonii Polskiej oraz partnerów zagranicznych: Diakonisches Werk Rheinland (koordynatorowi Akcji „Nadzieja dla Europy Wschodniej”), kierownictwa Neukirchener Erziehungsverein (Neukirchen-Vluyn w Niemczech).
 
Dziękujemy też p. Jerzemu Pilchowi z Ustronia, pomysłodawcy wydarzenia kulturalnego w postaci spektaklu „Z obłoków na ziemię” oraz jego finansowanie.