english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

GEKE powołuje ekumeniczne koło fachowców

Rada Wspólnoty Ewangelickich Kościołów w Europie (GEKE – d. Wspólnota Leuenberska) powołała grupę roboczą ds. ekumenicznych, która na bieżąco będzie zajmowała się analizą i komentowaniem relacji międzywyznaniowych.
 
Wśród pierwszych członków grupy znalazł się Polak, ks. dr Paweł Gajewski z Kościoła Waldensów we Włoszech.
 
Spotkanie GEKE odbyło się w dniach od 16 do 18 stycznia 2009 r. w Oslo. Oprócz ks. Gajewskiego w skład ekumenicznego koła fachowców weszli: prof. André Birmelé (Strasburg), prof. Friederike Nüssel (Heidelberg) oraz prof. Stefan Tobler (Sybin).
 
Rada podjęła również decyzję o rozpoczęciu procesu konsultacyjnego z młodzieżą zaangażowaną w dialog ekumeniczny. Inicjatywa nosi tytuł: „Ecclesia semper reformanda.  Eklezjologiczne przemyślenia o odnowie Kościołów ewangelickich w Europie.”
 
Dyskutowane będą nie tylko kwestie organizacyjne, ale przede wszystkim wyzwania, wobec których stoją europejskie Kościoły: sekularyzm i ruch charyzmatyczny. W proces zaangażowane będą również faktultetuy teologii ewangelickiej w Europie.
 
D. Bruncz