english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Gratulacje Biskupa Kościoła

Biskup Kościoła ks. Janusz Jagucki wystosował do prof. Jerzego Buzka gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Oto ich treść:    
  
 
Szanowny Pan

Przewodniczący Parlamentu Unii Europejskiej

Prof. Jerzy Buzek

 
Szanowny Panie Przewodniczący,
 

W związku z objęciem stanowiska Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego pragnę w imieniu własnym oraz w imieniu całego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP, złożyć Panu serdeczne gratulacje i przekazać najlepsze życzenia.

 
Stanowisko, na jakie został Pan powołany jest zaszczytne, ale również odpowiedzialne. Dlatego wraz z życzeniami, pragnę zapewnić Pana o modlitwie o Boże błogosławieństwo
w obliczu zadań, które będzie Pan wypełniał.

 
W chwilach szczególnie w ważnych i przełomowych, a także w obliczu nowych wyzwań, odwołujemy się jako wierzący do Słowa Bożego. Pragnę więc przytoczyć dwa biblijne fragmenty, z których jeden – z Księgi Przypowieści Salomona - przypomina o źródle wszelkiej mądrości, zaś drugi – z I Księgi Mojżeszowej - mówi o Bożym błogosławieństwie dla Abrahama, który ufając Bogu, wyruszył w nieznaną drogę, wypełniając swoje powołanie. "Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum." (Przyp. Sal. 9,10) „Będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. (Gen. 12, 2).

 
Z wdzięcznością przywołuję w myślach dotychczasowe zasługi Pana w pracy dla kraju na forum Parlamentu Europejskiego, jak również Pańskie zaangażowanie na rzecz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, nie tylko jeżeli chodzi o promowanie idei europejskiej wśród naszych współwyznawców, ale również w składaniu dobrego świadectwa jako Luteranin, angażujący się w pracę na niwie politycznej oraz wszelkie wsparcie dla inicjatyw kościelnych. Wyrażam także nadzieję na ich owocną i błogosławioną kontynuację.

 
Z życzeniami Bożego błogosławieństwa i wyrazami głębokiego szacunku,

 
Bp Janusz Jagucki

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

 
Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.