english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Iz 25,1

„Twoje odwieczne plany

są niezłomną prawdą”

                                              Iz 25,1

 
Boże i Panie!

Za Twe plany odwieczne,

Wobec całego stworzenia,

Przyjmij dzięki serdeczne.

Niech się dzieło Twoje rozwija

I nadal umacnia we wierze,

A miłość Twoja, jako niczyja,

Do siebie przyciąga i co dzień

                               Nas strzeże!

 
P. A.

Bielsko, 15 października 2007 r.