english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jak pozyskiwać unijne środki

Szkolenie poświęcone pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej
 
W dniach 17-18.11.2009 księżą, pracownicy i współpracownicy luterańskich parafii mieli okazję wziąć udział w szkoleniu pod hasłem: „Pozyskiwanie środków i realizacja projektów dofinansowywanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej”, które miało miejsce w Centrum Luterańskim. Szkolenie poświęcone było zapoznaniu się z możliwościami uzyskania środków z różnych dostępnych w Polsce funduszy Unii Europejskiej na lata 2007-2013, procedurami oceny składanych projektów, najczęstszymi błędami, które w swoich wnioskach popełniają aplikujący, procedurami realizacji projektu wraz z procedurami kontrolnymi ze strony instytucji dofinansowujących projekt, a także procedurami odwoławczymi przysługującymi w razie negatywnej oceny, a co za tym idzie odrzucenia projektu.
  
 
Uczestnicy mieli także okazję do zadawania pytań, których dotyczyły przede wszystkim projektów z zakresu rewitalizacji zabytków, a także pracy socjalnej (świetlice terapeutyczne itp.).
 
  
Szkolenie prowadził Tomasz Leszczyński, zajmujący się działalnością edukacyjną w zakresie projektów UE, realizacją i consultingiem takich projektów, a także biorący udział w procedurach ich oceny w województwie śląskim. Pierwszy dzień szkolenia zamknęła także krótka refleksja gościa z Niemiec Stephana Wernera, przedstawiciela Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe, poświecona możliwościom skorzystania ze środków unijnych w ramach działalności diakonijnej.
  
 
Szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przy  współfinansowaniu przez Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe.
 
tekst: JS
zdjęcia: Anna Wrzesińska