english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Janusz Małłek doktorem honoris causa UWM

W czwartek, 17 września 2009 roku prof. Janusz Małłek, historyk, profesor Uniwerytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, syn Karola Małłka - Ewangelik i Mazur - odebrał  akt nadania doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł nadano za wybitne osiągnięcia w zakresie badań naukowych nad przeszłością Prus Królewskich, Warmii i Prus Książęcych, za udział w promowaniu nauki polskiej w ośrodkach zagranicznych, szczególnie w Niemczech, za życzliwość i promocję naukową wobec młodych adeptów nauki Uniwersytetu WM, za udział w przewodach doktorskich i licznych konferencjach naukowych w Olsztynie i regionie.
 

Prof. dr hab. Janusz Małłek po uroczystym nadaniu mu tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, który wręczył prof. Józef Górniewicz, rektor UWM, powiedział: - Wyróżnienie traktuję jako uhonorowanie wszystkich Mazurów, którzy niegdyś zamieszkiwali te tereny.

 
Na uroczystość uhonorowania prof. Małłka przybyło wiele lokalnych osobistości. Obecna była m. in. Urszula Pasławska, wicemarszałek województwa, z pochodzenia Mazurka, prawnuczka znanego działacza Bogumiła Labusza, która przekazując życzenia powiedziała: - Moja rodzina mieszkała tutaj od zawsze, od pokoleń. Jestem dumna ze swoich korzeni. Tym bardziej cieszę się, że dziś został odznaczony wybitny Mazur, naukowiec Janusz Małłek, który w swojej pracy akademickiej kontynuuje dzieło ojca.
 

Prof. dr hab. Janusz Małłek  urodził się 24 maja 1937 w Działdowie. Jest synem znanego działacza mazurskiego Karola Małłka. W 1960 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozprawę doktorską Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z r. 1542 obronił w 1965. Na podstawie opublikowanej w 1976 pracy Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548: studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna, uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1988 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.
 
W latach 1993–1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK, a od 1999 do 2002 był prorektorem uczelni. W 2008 przeszedł na emeryturę. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności oraz międzynarodowych towarzystw naukowych. Specjalizuje się w dziejach Prus Książęcych i Królewskich w XVI i XVII wieku, historii Reformacji i historii Skandynawii. 
W 2004 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, a także Medal "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni" przyznany przez Senat UMK. 
   
W swej pracy naukowej miał pod opieką 150 magistrów i wypromował 11 doktorów. Bibliografia jego prac obejmuje ok. 400 pozycji. 
 
Związany jest z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Toruniu.