english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Kandydaci na urząd Biskupa Kościoła

24 czerwca 2009 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego we Wrocławiu dokonano typowania kandydatów, spośród których zgodnie z przepisami prawa kościelnego na jesiennej sesji synodu zostanie wybrany nowy Biskup Kościoła.
   
W wyniku tajnego głosowania spośród pięciu kandydatów wyłonionych w wstępnym głosowaniu konferencja wybrała trzech księży, którzy zostaną przedstawieni Synodowi Kościoła jako oficjalni kandydaci duchownych na urząd Biskupa Kościoła:
 
ks. dr Marek J. Uglorz – 51 głosów

ks. prezes Jerzy Samiec - 30 głosów

ks. dr Adrian Korczago – 25 głosów

   

   

ks. dr Marek Uglorz               ks. prezes Jerzy Samiec           ks. dr Adrian Korczago
  
Pozostali kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
 

ks. radca Waldemar Pytel – 14 głosów

ks. dr Marian Niemiec – 13 głosów

 
Wybory Biskupa Kościoła odbędą się na jesiennej sesji Synodu, która będzie miała miejsce w Warszawie w dniach 16-18 października 2009 r.