english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Komisja kontaktów polsko-holenderskich

Nowość: Biuletyn Komisji nr 4
 
Komisja ds. kontaktów polsko-holenderskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
 
Działalność partnerstw parafialnych pomiędzy Polską i Holandią ma już ponad 25-letnią historię. W poszczególnych parafiach kontakty rozwijały się w różnych kierunkach. Były parafie, których kontakty opierały się na spotkaniach dyskusyjnych i wymianie doświadczeń, inne prowadziły kontakty pomiędzy poszczególnymi grupami w parafiach (wymiana chórów, wymiana młodzieży). Trzeba też przyznać, że były i takie parafie, które korzystały z pomocy z Holandii, ale nie zawsze dochodziło do zawiązania stałych partnerstw bądź utrzymywania kontaktów przez dłuższy czas. Zarówno w Polsce jak i w Holandii działały komisje, które w miarę możliwości zbierały informacje na temat działania partnerstw.
 
W czerwcu 2000 roku doszło do podpisania umowy pomiędzy Komisją ds. polskich w Holandii a Komisją ds. kontaktów polsko-holenderskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Umowę podpisali ich ówcześni przewodniczący: Fred Stellingwerf (ze strony holenderskiej) i Ewa Walter (ze strony polskiej). Zdefiniowano partnerstwo jako kontakt parafialny pomiędzy dwoma parafiami w dwóch krajach. Założono, że parafie starają się, aby w partnerstwie uczyć się od siebie jak być Kościołem, poznawać się i wzajemnie modlić się o siebie. Ustalono cele działania obu komisji, wśród których wymieniono: informowanie o różnych formach współpracy parafii i grup w realizacji partnerstwa, organizowanie ogólnokrajowych „dni partnerstwa” w celu wymiany informacji i doświadczeń, zbieranie i przekazywanie informacji o kościołach oraz kraju partnerów, inspirowanie Kościołów aby w modlitwie, liturgii i duchowości wyrażały wzajemne powiązanie ze sobą, poszukiwanie nowych możliwości praktycznej współpracy, formułowanie wskazówek pomocnych dla funkcjonowania partnerstw, staranie się, aby wspólnie realizować swoją obecność w świecie i naszych społeczeństwach, szczególnie w służbie diakonii, dążenia aby nasze partnerstwo pogłębiało integrację społeczeństw Europy. Wraz ze śmiercią Ewy Walter i wycofaniem się niektórych członków z komisji w Polsce jej działalność była tymczasowo zawieszona.
  
Komisja ds. kontaktów polsko-holenderskich Kościoła Ewangelicko-Ausgburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP spotkała się po raz pierwszy w nowym składzie 4 kwietnia 2008 roku w Katowicach. W jej skład weszli: Halina Anweiler z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, ks. Alfred Bieta z Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. Roman Lipiński z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie oraz Anna Wrzesińska z Biura Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
 
Głównym celem działań Komisji stało się zbadanie sytuacji w partnerstwach parafialnych z Holandią w Kościele Ewangelicko-Augsburskim i Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Polsce. Z uwagi na to, że strona holenderska wykazuje od wielu lat ogromne zaangażowanie w rozwijanie partnerstw podjęto starania, by zweryfikować listę partnerskich parafii w Polsce oraz poznać aktualny stan partnerstw. Ze zgromadzonych dotąd informacji Komisji udało się ustalić, że czynnie działających partnerstw w Polsce jest aktualnie osiem (Alblasserdam – Goleszów, Burgum - Świętochłowice – Wirek, Dieren – Wrocław, Den Haag/Mariahoeve – Sopot, Den Haag - Oecumenische kerkenband – Warszawa partnerstwo miast Warszawa – Haga, przy współudziale Parafii Ewangelicko-Reformowanej i Rzymskokatolickiej Dzieciatka Jezus na Żoliborzu, Roden - Kraków i Papendrecht – Ryn, Diakonia Amsterdam – Diakonia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św Trójcy w Warszawie). Aktywne są również kontakty partnerskie chórów (np. Driel - Chorzów, Brandwijk – Mysłowice). Pozostałe partnerstwa słabną, albo przeżywają aktualnie kryzys, ewentualnie w niektórych parafiach trwają jeszcze kontakty prywatne, które jednak nie przekładają się na życie parafii. Być może wiele z działań partnerskich jest jeszcze nie znanych i komisja wyraziła nadzieję, że z czasem okaże się, że liczba aktywnie działających partnerstw jest znacznie wyższa.
 
Drugim celem działań komisji było przygotowanie biuletynu o Holandii i Kościele w Holandii. Ustalono, że biuletyn wychodził będzie cyklicznie, co pół roku i będzie przesyłany do polskich parafii, które mają partnerstwa z parafiami w Holandii. Biuletym ma spełniać rolę informacyjną, ale też inspirować do dalszej współpracy i poznawać siebie nawzajem. W roku 2009 ukazały się dwa numery biuletynu “Holandia” w styczniu i czerwcu.
 
Kolejnym istotnym zadaniem, które wyznaczyła sobie Komisja ds. kontaktów polsko‑holenderskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP było zorganizowanie Dnia Holenderskiego w Polsce. Dni Polskie w Holandii odbywają się od wielu lat, w różnych parafiach, które mają kontakty partnerskie z Polską. Zwykle do udziału w nich i zabrania głosu w dyskusji zapraszani są prelegenci z Polski. Służą one także wymianie doświadczeń i rozmowom na temat stanu partnerstw. Zjeżdżają się na nie przedstawiciele parafii partnerskich z całej Holandii. W nawiązaniu do zadań Komisji w dniu 6 czerwca 2009 r. odbył się w Warszawie Dzień Holenderski.

Komisja aktualnie pracuje nad dalszym rozwojem współpracy pomiędzy parafiami w Polsce i Holandii i ma nadzieję, że partnerstwa będą tego żywym przykładem.

 
Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska
 
 
Czytaj również (duże pliki pdf):
Biuletyn Komisji nr 1
Biuletyn Komisji nr 2
Biuletyn Komisji nr 3
Biuletyn Komisji nr 4