english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Komunikat Kolegium Wyborczego Naczelnego Kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w RP

W związku z upływającą końcem czerwca 2009 kadencją Naczelnego Kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w RP ks. bpa gen. bryg. Ryszarda Borskiego zgodnie z Regulaminem Powoływania i Służby Ewangelickiego Biskupa Wojskowego przed kilkoma tygodniami wszczęto procedurę wyborczą.
 
Do Rady Synodalnej i Konsystorza jako Kolegium Wyborczego wpłynęła jedna kandydatura na to stanowisko – dotychczasowego Naczelnego Kapelana Wojskowego EDW ks. bpa gen. bryg. Ryszarda Borskiego.
 

Dnia 28. maja br. Kolegium Wyborcze spotkało się z Dziekanami EDW oraz Naczelnym Kapelanem. Następnie w wyniku tajnego głosowania przedstawiona kandydatura nie uzyskała wymaganej większości głosów.