english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Konferencja finansowa

„Bezpieczne inwestowanie i doradztwo osobom zadłużonym”

Każdego dnia bombardowani bywamy niezliczonymi ofertami różnego rodzaju pożyczek i kredytów. Trudno nam zarówno jako indywidualnym konsumentom, jak i zarządzającym powierzonym nam mieniem w Kościele rozeznać się jak inwestować mądrze, a zarazem bezpiecznie. Czujemy ciężar niepewności wynikający z ryzyka, jakie musimy stale na nowo podejmować. Tym bardziej z radością powitano ideę zorganizowania konferencji, której tematyka wyszła naprzeciw wspomnianym powyżej problemom.
 
  
W dniach 19-20 czerwca 2009 roku w Sali Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie odbyła się konferencja „Bezpieczne inwestowanie i doradztwo osobom zadłużonym”. Spotkanie to, w którym wzięli udział reprezentanci różnych form pracy w Kościele (nie tylko luterańskim), zajmujący się finansami, współfinansowane było ze środków Narodowego Banku Polskiego. Partnerami tego przedsięwzięcia była Diakonia Polska i Polska Rada Ekumeniczna. Moderowanie podczas spotkania spoczywało na barkach prezesa Konsystorza pana Adama Pastuchy, dyrektora PRE Ireneusza Lukasa i dyrektor Diakonii Polskiej pani Wandy Falk.
 
 
Niewypłacalność, nadmierne zadłużenie bywają efektem nieprawidłowego zarządzania zarówno domowymi, jak i społecznymi czy wreszcie kościelnymi finansami. Dlatego też doradca inwestycyjny, a zarazem finansowy analityk dr Cezary Iwański z Warszawy swój cykl wykładów poświęcił bezpiecznemu inwestowaniu, przybliżając kursantom pojęcie pieniądza i jego ceny, wartości pieniądza w czasie, stopy zwrotu z inwestycji, a także omawiając rodzaje inwestycji i związane z nim ryzyka. Uczestnicząc w warsztatach podejmowano się między innymi obliczeń przyszłej i obecnej wartości, stopy zwrotu z inwestycji kapitałowych, efektywnej stopy depozytu czy kredytu, porównań inwestycji. Natomiast dyrektor generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych oraz inicjator i koordynator szeregu projektów badawczych Andrzej Roter z Gdańska przedstawił problem skali zadłużenia Polaków, przyczyny popadania w nadmierne zadłużenie, bardzo silnie podkreślając kwestię etyki zobowiązań i etyki płatniczej konsumentów. Wreszcie referent ds. raportów i oceny pracy socjalnej, doradztwa zadłużonym w Diakonisches Werk Kościoła Ewangelickiego Niemiec Matthias Bruckdorfer zastanawiał się nad rolą Kościoła w wypełnieniu misji w służbie bliźniego, miejscem doradztwa osobom zadłużonym w zadaniach Kościoła, prezentując doświadczenia niemieckiej Diakonii w tym zakresie, zwłaszcza na bazie kształcenia pracowników socjalnych, prowadzących doradztwo osobom zadłużonym w Niemczech.
 
Konferencja ta ukazała potrzebę zintensyfikowania dalszej, wzajemnej komunikacji pomiędzy Kościołem a jednostkami, urzędami, organizacjami zajmującymi się problemami zadłużenia, nie tylko by pozyskiwać fachową wiedzę, ale nieść kompleksową (profesjonalną i duchową) pomoc tym, którzy toną w długach. Z takich spotkań może profitować każda ze stron. W przebieg konferencji wplecione były wieczorne i poranne rozmyślania, które poprowadzili księża Adrian Korczago i Ireneusz Lukas. Modlitwą i błogosławieństwem konferencję zakończył biskup Mieczysław Cieślar. Podczas konferencji zwracano zatem także uwagę na znaczenie wiary w przeżywanych kryzysach i pozyskiwania wsparcia Boga, a co za tym idzie konieczność odpowiedzialnego szafarstwa zarówno własnymi, jak i kościelnymi finansami.
 
tekst: ako
zdjęcia: ks. Jerzy Below