english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. Sławomir Janusz Sikora wybrany proboszczem w Szczecinie

W niedzielę Septuagesimae, 8 lutego 2009 roku Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie pod przewodnictwem ks. radcy Waldemara Pytla ze Świdnicy wybrało ks. Sławomira Janusza Sikorę proboszczem szczecińskiej parafii.
 

 
Ks. Sławomir Janusz Sikora urodził się 19 lipca 1977 roku w Mikołowie. W latach 1997 - 2002 odbył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W dniu 26 grudnia 2002 r. został ordynowany przez bp. Janusza Jaguckiego w Żorach na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Z dniem ordynacji został wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu z siedzibą w Lesznie, gdzie już wcześniej służył jako praktykant. Od sierpnia 2006 do lipca 2007 służył jako wikariusz parafii w Wiśle, zaś od lipca 2007 roku pełnił funkcję proboszcza administratora parafii Świętej Trójcy w Szczecinie.
 
Ks. Sławomira J. Sikorę w służbie wspiera małżonka Izabela, która również ukończyła studia teologiczne. Mają 4-letniego syna Mateusza.
  
Wybór nowego proboszcza zgodnie z prawem kościelnym podlega jeszcze zatwierdzeniu przez Konsystorz Kościoła.
  
I.S.