english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Liturgia w czasach grypy

Odpowiadając na niepokoje wiernych związane z zagrożeniem chorobą świńskiej grypy Ewangelicko-Luterański Kościół w Ameryce (ELCA) opublikował wytyczne dla parafii i rodzin luterańskich. Kościół zaapelował do wiernych o zdrowy rozsądek i działania, które zapobiegać będą rozprzestrzenianiu się choroby, na którą zmarła w USA przynajmniej jedna osoba, a u ponad 140 zdiagnozowano obecność wirusa świńskiej grypy.
 
ELCA nie namawia parafii do odwołania nabożeństw, jednak zachęca proboszczów do zapoznania się z faktycznym zagrożeniem epidemią w ich regionie, w szczególności zaś do zasięgania informacji w lokalnych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. – W czasie lęku z powodu nowej postaci grypy, niedzielne zgromadzenie chrześcijan wokół Słowa i Sakramentu jest szczególnie istotnym znakiem nadziei zmartwychwstania pośród lęku i problemów – uważa ks. Robert G. Schaeffer z komisji liturgicznej działającej przy biskupie ELCA.
 
Komisja opracowała kilka zmian liturgicznych, które pozwolą na uniknięcie ryzykownych czynności podczas nabożeństw. I tak zamiast przekazywania znaku pokoju w liturgii komunijnej (zwyczaj ten nie jest praktykowany w polskim Kościele luterańskim – przyp. red.) poprzez pocałunek lub podawanie ręki, komisja sugeruje prosty ukłon w stronę uczestników liturgii.
 

Ponieważ w Kościele luterańskim sakrament Komunii Świętej udzielany jest zawsze pod dwiema postaciami chleba i wina duchowni, jak i świeccy usługujący przy dystrybucji Wieczerzy Świętej zostali poproszeni o częstsze niż zwykle mycie rąk, szczególnie bezpośrednio przed udzielaniem Komunii, a także dokładniejsze czyszczenie naczyń liturgicznych. Podczas Komunii Świętej zaleca się wlewanie wina do małych kieliszków tak, aby uniknąć przyjmowania Krwi Pańskiej z jednego kielicha, a także przystępowanie do Komunii poprzez imersję, czyli zanurzenie pobłogosławionej hostii w kielichu z winem – wówczas, korzystanie z jednego kielicha nie jest niebezpieczne, szczególnie gdy używane jest wino o większej zawartości alkoholu. Dokument przypomina, że zazwyczaj wino używane do komunii ma 18% alkoholu i posiada właściwości antyseptyczne.

 
D. Bruncz