english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie

Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie organizowane są przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Szczecinie już od kilku lat. Mają one na celu pobudzenie do dyskusji na temat dzisiejszego naśladowania Chrystusa na podstawie dzieła niemieckiego teologa, ks. Dietricha Bonhoeffera, który słowem i czynem sprzeciwił się ideologii nazizmu. Zapłacił za to najwyższą cenę – został powieszony 9 kwietnia 1945 r.
 
Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w czwartek, 4 czerwca 2009 r., spotkaniem z poezją Bonhoeffera „Kim jestem?” w Willi Lentza. W wieczorze tym wziął udział Przemysław Walich, aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie. Czytał wiersze oraz fragmenty listów duchownego. Widzowie mieli również okazję usłyszeć fragmenty powieści „Eine kleine” Artura Daniela Liskowackiego (finalista konkursu Nike w 2001 r.). Dodatkowo, jako kontrast do idei Bonhoeffera, odczytywane były hasła nazistowskie na tle zdjęć z Olimpiady w Berlinie z 1934 r. Refleksyjny charakter spotkania podkreśliła muzyka kwartetu smyczkowego „A vista”.
  
 
Główne obchody miały miejsce w sobotę, 6 czerwca. Rozpoczęły się od polsko – niemieckiego nabożeństwa pod krzyżem w Szczecinie Zdrojach w miejscu pamięci Seminarium Kaznodziejskiego, gdzie ks. Bonhoeferr kształcił przyszłych duchownych. Tutaj modlitwa miała szczególną rolę w latach 1935-1937. Mimo że Gestapo zamknęło Seminarium, a budynek został zniszczony w czasie wojny, to modlitwa nadal wypełnia to miejsce. Kilkanaście grup zagranicznych w roku przyjeżdża, aby modlić się i zaśpiewać pieśń Bonhoeffera „Von guten Mächten” (Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony).
   

W czasie tegorocznego nabożeństwa rozważanie poprowadził diakon Lorenz Hansen z parafii św. Mikołaja w Hamburgu. Oparł je o dialog dwóch drzew, które były i są niemymi świadkami wszystkich wydarzeń, jakie miały i mają miejsce dawniej i dziś. Szczególny charakter spotkania podkreślała muzyka wykonywana przez grupę puzonistów z Eberswalde.

 
 
Dalsza część obchodów miała miejsce w Międzynarodowym Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera. Na samym wstępie został otworzony Pokój Bonhoeffera – miejsce, gdzie powstaje biblioteka książek związanych z teologiem. Będzie można tu również dowiedzieć się czegoś więcej o polskim Kościele ewangelickim oraz o Szczecinie.
 
 
Wygłoszone zostały dwa referaty w oparciu o słowa Bonhoeffera z 1934 r. „Pokój zawsze jest sprawą odwagi i ryzyka, nigdy nie można być go pewnym”. Cytat ten został wybrany w związku z rocznicą 70-lecia wybuchu wojny. Zarówno ks. dr Krzysztof Wojtkiewicz z Kościoła rzymskokatolickiego ze Szczecina, jak i prof. Wolf Krötke z Kościoła ewangelickiego z Berlina, zainspirowali uczestników swoimi wystąpieniami do ożywionej dyskusji na temat pokoju. Po posiłku w ogrodzie, uczestnicy przenieśli się do kościoła Świętej Trójcy, gdzie koncertował najstarszy w mieście chór kolejowy „Hejnał” pod kierownictwem prof. Bogny Thomas-Miklas. Udział tego chóru w Dniach Bonhoefferowskich jest owocem współpracy z parafią, która udostępnia swoje pomieszczenia na próby.
  
 
W niedzielę Dni zakończyły się polsko-niemieckim nabożeństwem. Warto zaznaczyć, że impreza była dofinansowana przez Urząd Miasta Szczecina w ramach promowania miasta w konkursie na Europejską Stolicę Kultury 2016. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że parafia jeszcze wielokrotnie będzie miała okazję do budowania atrakcyjnego wizerunku Szczecina, a taka znamienita postać – jak Dietrich Bonhoeffer – może w tym jak najbardziej pomóc.