english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Miejsce młodych w Kościele

 

W tegorocznym Forum Młodzieży Ewangelickiej, które odbywało się w dniach 6-7 marca 2009 r. w Warszawie, uczestniczyło około 30 osób – reprezentantów parafii z całego kraju.

FME rozpoczęło się nabożeństwem spowiednio-komunijnym, które poprowadził Duszpasterz Młodzieży i Dyrektor CME ksiądz Grzegorz Giemza. Kaznodzieja kazanie oparł na liście świętego Pawła do Tymoteusza, w którym to Apostoł pisał : Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Podbudowani tym słowem, które z jednej strony daje nam siłę, z drugiej natomiast pokazuje jaka odpowiedzialność na nas ciąży, wzmocnieni Ciałem i Krwią Chrystusa rozpoczęliśmy dyskusję na temat roli nas, młodych w Kościele.

Pierwszy dzień przebiegał integracyjnie. Zostaliśmy podzieleni na różne grupy, które w określony sposób miały skomunikować się z innymi grupami w celu uzyskania zaplanowanego, z początku nieznanego dzieła, jakim było stworzenie monumentalnej Róży Lutra. W czasie jej tworzenia Róży mogliśmy przekonać się o tym, że każdy ma inne obowiązki i zadania, w różny sposób pomaga w pracy, jednakże wszyscy mamy wspólny cel. Po ukończeniu Róży Lutra, która ozdobiła salę synodalną, wiele osób skorzystało z okazji, aby pozwiedzać Starówkę, która w nocy wygląda naprawdę pięknie.

 

Drugiego, a zarazem ostatniego, dnia Forum przystąpiliśmy do ciężkiej pracy. Mieliśmy okazję wysłuchać świadectw czwórki młodych ewangelików z różnych parafii, na temat tego, jak widzą swoją rolę w kościele i rodzinie. Poruszyliśmy także wątek zależności pomiędzy życiem rodzinnym a życiem i funkcjonowaniem w Kościele. W czasie dyskusji w grupach mogliśmy lepiej poznać się nawzajem. Przedstawiciele diaspory mogli dowiedzieć się, jak funkcjonują grupy młodzieżowe na Śląsku Cieszyńskim, a młodzież z diecezji cieszyńskiej poznać zasady działania „młodzieżówek” w innych diecezjach. Także duchowni włączyli się aktywnie w Forum i przedstawili nam czego oczekują od nas, młodych.

W przyszłym roku Kościół Luterański w Polsce szczególną uwagę pragnie poświęcić młodzieży. Forum Młodzieży Ewangelickiej było świetną okazją, aby porozmawiać o tym, czego młodzi oczekują od Kościoła i co mogą Kościołowi dać. Padały różne, często bardzo oryginalne, pomysły na to, co mógłby Kościół zrobić dla młodzieży, nie tylko na płaszczyźnie centralnej, ale także diecezjalnej i parafialnej. Forum Młodzieży Ewangelickiej rozpoczęło dyskusję na temat obchodów przyszłego roku – Roku Młodzieży. Dyskusja, która będzie kontynuowana na płaszczyźnie internetowej, pozwoli nam, młodym wpłynąć na kształt przyszłorocznych obchodów Roku Młodzieży. Miejmy nadzieję, że dzięki współpracy władz Kościoła i „bohaterów” Roku Młodzieży, rok 2010 będzie w naszym Kościele rokiem udanym i błogosławionym.

Jakub J. Retmaniak

Copyright CME 2009