english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nabożeństwa ekumeniczne w Zagłębiu

Tegoroczny Tydzień Ekumeniczny w Zagłębiu zgromadził wiernych różnych wyznań na dwóch nabożeństwach ekumenicznych.
 
Pierwsze z nich odbyło się - jak zawsze w czwartek (22.01.2009 r.) - w rzymskokatolickim kościele św. Tomasza w Sosnowcu. Tradycja ekumenicznych nabożeństw w tym kościele ma już ponad 25 lat, a w ostatnich latach odbywały się one zawsze z udziałem śp. bp. Adama Śmigielskiego, zwierzchnika rzymskokatolickiej Diecezji Sosnowciekiej. Było to pierwsze nabożeństwo bez udziału tego zmarłego w październiku 2008 r. biskupa, zasłużonego dla rozwoju ekumenii na terenie Zagłębia. Po raz pierwszy jako nowy diecezjalny referent ekumeniczny w nabożeństwie brał ks. dr Mariusz Karaś oraz nowy proboszcz parafii św. Tomasza ks. kanonik Andrzej Domagała, którzy zastąpili na tych stanowiskach emerytowanego ks. prałata Jana Szkoca.
  
Kościół rzymskokatolicki św. Tomasza w Sosnowcu 
 
Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. prezbiter Jerzy Rogaczewski z Kościoła Chrześcijan Baptystów z Katowic, a w liturgii i modlitwach wzięli udział m.in. ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski (prawosławny), ks. Adam Stelmach (polskokatolik) i ks. Adam Malina (luteranin).
 
Drugie nabożeństwo odbyło sie w sobotę, dnia 24 stycznia 2009 r. w polskokatolickim kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Strzyżowicach koło Będzina. Było to dekanalne nabożeństwo ekumeniczne, w którym wzięli udział księża dekanatu śląskiego Kościoła Polskkatolickiego pod przewodnictwem dziekana ks. infułata Eugeniusza Stelmacha.
 
Polskokatolicki kościół Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Strzyżowicach
 
Liturgii ekumenicznej przewodniczył wikariusz biskupi ks. Adam Stelmach, proboszcz w Sosnowcu, który w wypełnionym kościele przywitał ekumenicznych gości: nowego przewodniczącego Śląskiego Oddziału PRE ks. biskupa Pawła Anweilera, ewangelicko-augsburskiego biskupa diecezjalnego miejscowej Diecezji Katowickiej ks. biskupa Tadeusza Szurmana, honorowego przewodniczącego Śląskiego Oddziału PRE ks. radcę Jana Grossa, członków Zarządu: ks. radcę Andrzeja Malickiego z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. Tadeusza M. Ładysława Ratajczyka z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz ks. prezbitera Jerzego Rogaczewskiego prezbitera okręgowego Kościoła Chrześcijan Baptystów. Serdecznie powitany został także przedstawiciel Rzymskokatolickiej Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. dr Mariusz Karaś, diecezjalny referent ekumeniczny, który też wygłosił kazanie.
 
Po kazaniu zabrał głos nowy przewodniczący Śląskiego Oddziału PRE ks. biskup Paweł Anweler, który pozdrowił licznie zgromadzonych, a następnie podziekował ks. radcy Janowi Grossowi i ks. infułatowi Eugeniuszowi Stelmachowi za 27-letnią pracę w Śląskim Oddziałe PRE, prosił o dalszą współpracę i przekazał pamiątkowe albumy o Ziemi Świętej, jak też dziękczynne adresy dla obydwu księży.
 
Następnie głos zabrał ks. radca Jan Gross, który podziękował wszystkim za długoletnią współpracę, zwłaszcza zaś ks. infułatowi Eugeniuszowi Stelmachowi, który aż do końca był duszą tej dobrej współpracy, wiele poświęcał dla ruchu ekumenicznego na śląsko-zagłębiowskim terenie.