english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nabożeństwo ekumeniczne w Wiśle

W niedzielę 25 stycznia 2009 r. w wiślańskim kościele ewangelickim ap. Piotra i Pawła odbyło się ekumeniczne nabożeństwo na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wisła była jednym z dwóch miejsc, gdzie śląski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej zorganizował nabożeństwa centralne kończące ten tydzień. Na zaproszenie proboszcza parafii ks. Waldemara Szajthauera przybyli na to nabożeństwo wiślańscy duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Był obecny także ks. radca Piotr Wowry z Ustronia. Oprócz księży z Kościoła ewangelickiego, byli obecni także ks. dziekan Rudolf Wojnar z Wisły i wikariusz Rzymskokatolickiej parafii w Wiśle ks. Mirosław Kareta.

  
Kazanie wygłosił ks. prałat dr hab. Józef Budniak, który swoje kazanie oparł na wierszu z księgi Ezechiela 37,17 „Aby byli jedno w Twoim ręku”. Duchowny wygłosił budujące kazanie, w którym zachęcał zebranych do dzieła Ekumenii: „Kościół, który w pewnym sensie też jest połamany i to nie tylko na dwa kawałki, ale na wiele kawałków. A my teraz nie mamy być robotnikami, którzy scalają je na nowo śrubami czy klejem, lecz składamy te połamane kawałki w ręce Boga. Oddajemy je w dobre ręce. To Bóg może zjednoczyć Kościół, a nie my z naszymi organizacjami. Dlatego więc zawierzamy Mu w naszych modlitwach jedność Kościoła.”
  


Po kazaniu obecni duchowni wraz ze zborem przynosili do Boga modlitwy, które zakończone były wspólną modlitwą Ojcze nasz. W nabożeństwie pieśnią usłużył chór parafii ewangelickiej w Wiśle. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie dla zaproszonych gości, gdzie była okazja porozmawiać o obecnych inicjatywach ekumenicznych, gdzie oprócz Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan na uwagę zasługuje Ewangelizacja Pro Christ 2008, która gromadziła w naszych parafiach wiernych wielu Kościołów.
  
Więcej na stronach parafialnych: www.wisla.luteranie.pl


Po kazaniu obecni duchowni wraz ze zborem przynosili do Boga modlitwy, które zakończone były wspólną modlitwą Ojcze nasz. W nabożeństwie pieśnią usłużył chór parafii ewangelickiej w Wiśle. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie dla zaproszonych gości, gdzie była okazja porozmawiać o obecnych inicjatywach ekumenicznych, gdzie oprócz Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan na uwagę zasługuje Ewangelizacja Pro Christ 2008, która gromadziła w naszych parafiach wiernych wielu Kościołów.
  
Więcej na stronach parafialnych: www.wisla.luteranie.pl