english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nagrody Diakonii Polskiej za rok 2009 rozdane

W uznaniu zaangażowania i działalności na rzecz pracy diakonijnej oraz wpodziękowaniu za samarytańskie serce, Diakonia Polska po raz trzeci przyznała statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” – Nagrodę Diakonii Polskiej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w ubiegłą sobotę, 3 października 2009 r. w Centrum Luterańskim w Warszawie.
 
Zgodnie z decyzją Kapituły nagrodę główną za rok 2009 otrzymał dr n. med. Jerzy Gizło z Poznania, jako wolontariusz prowadzący od siedmiu lat stację diakonijną przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, wieloletni aktywny opiekun wszystkich parafian wymagających opieki lekarskiej. W życiu zawodowym: zastępca ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej iKolorektalnej w wielospecjalistycznym szpitalu w Poznaniu. Autor i współautor wielu prac naukowych, publikowanych w kraju i zagranicą, badacz i członek kilku towarzystw naukowych.
 

Nagrodą główną jest, wykonana w szkle, statuetka miłosiernego Samarytanina.

Wyróżnienia Diakonii Polskiej w postaci dyplomów otrzymują: diakon Janina Kisza-Bruell i Waltraud Kołtuniewicz. Diakon Janina Kisza-Bruell z Cieszyna otrzymuje wyróżnienie wuznaniu jej codziennej, niestrudzonej służby duszpasterskiej i charytatywnej wśród ludzi chorych oraz cierpiących. Waltraud Kołtuniewicz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej we Wrocławiu zostaje uhonorowana za zaangażowanie w odbudowę pracy diakonijnej w swojej parafii, za codzienną służbę i słowa pociechy dla wszystkich potrzebujących.

 
W tym roku Diakonia Polska przyznała także wyróżnienie dodatkowe: dla organizacji zagranicznej – die Arbeitsgemeinschaft Frauenarbeit im Gustav-Adolf-Werk ( Praca wśród Kobiet w Dziele Gustawa Adolfa) z Niemiec reprezentowanej przez panią Verę Gast-Kellert. Pani Vera Gast-Kellert i organizacja niemiecka zostały docenione za ich społeczną charyzmę przekraczającą granice, za wsparcie i życzliwość dla Diakonii Polskiej.
  
Danuta Lukas/Biuro Diakonii Polskiej, 5.10.2009, www.diakonia.org.pl