english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O świętych i umarłych na zjeździe młodzieży w Chorzowie

Listopadowy Zjazd Młodzieży Diecezji Katowickiej (6 listopada 2009 r.) miał miejsce wśród grobów, a dokładnie w kościele Elżbiety usytuowanym na cmentarzu ewangelickim w Chorzowie.
 

Miejsce dość szczególne, aczkolwiek z premedytacją przemyślane przez organizatorów. Temat przewodni, nawiązujący listu Pawła do Hebrajczyków (12,1): Obłok świadków

czyli o tych, którzy byli przed nami – przedstawił ks. Marcin Brzóska.

Młodzież została skonfrontowana z przemyśleniami, jakie towarzyszą człowiekowi, gdy porusza się wśród mogił. Następnie prelegent zwrócił uwagę na fakt, że w tradycji ewangelickiej nie istnieje święto zmarłych. Święto religijne zawsze odbywa się ku czci Boga. Wcześniej w ostatnią niedzielę roku kościelnego (w niedzielę wieczności), a od kilkudziesięciu lat razem z większością chrześcijan w Polsce, ewangelicy obchodzą 1 listopada Pamiątkę Umarłych. Na ten czas przypada również Dzień Świętych Pańskich. I właśnie tematyce świętości z perspektywy biblijnej poświęcił ks. M. Brzóska najwięcej uwagi.
Po wykładzie każdy uczestnik otrzymał dwa kawałki nitki, które należało spleść z sąsiadami. W ten sposób utkano sieć jako symbol wierzących połączonych miłością Chrystusa.
Następnie dokonano podział na 4 grupy i odbył się quiz ze znajomości postaci i dzieła ks. M. Lutra (w związku z obchodzoną kilka dni wcześniej Pamiątkę Reformacji).

O oprawę muzyczną pomiędzy poszczególnymi częściami spotkania zadbał miejscowy młodzieżowy zespół parafialny: „Hosanna”.

 
Po spotkaniu w kościele, uczestnicy udali się na plebanię, gdzie w luźnej atmosferze rozmawiano przy herbacie i słodkich wypiekach.
 
***

Uczestnicy wyrażają serdecznie podziękowanie gospodarzom spotkania – ks. Bogusławowi Cichemu, Radzie Parafialnej oraz młodzieży z Chorzowa.

 
Kolejny Zjazd Młodzieży odbędzie się 28 grudnia, o godz. 10.00, w kościele ewangelickim w Pszczynie. Zapraszamy!