english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet

W dniach 6-8 listopada 2009 r., na terenie EOD „Tabita” w Konstancinie-Jeziornie odbyły się obrady Ogólnopolskiej Ekumenicznej Konferencji Kobiet. Konferencja była organizowana przez Komisję Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej i Komitet Krajowy Światowego Dnia Modlitwy. Uczestniczkami były delegatki Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a także reprezentantki Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego z Komitetu Krajowego ŚDM.
 
 
Tematem konferencji było „Zdrowie kobiety”. Wybór tematu podyktowany był doniesieniami o nie najlepszym stanie zdrowia Polek, słabej zgłaszalności na proponowane badania profilaktyczne i przesiewowe. Uczestniczki Konferencji to kobiety bardzo aktywne w swoich środowiskach kościelnych i parafialnych w działalności charytatywnej i edukacyjnej. Organizatorki pragnęły, aby mogły one podczas tegorocznego spotkania uzyskać jak największą ilość informacji na temat zagrożeń chorobami nowotworowymi, profilaktyki, możliwości diagnostycznych. Wysłuchano trzech znakomitych wykładów lekarek z warszawskiego Centrum Onkologii, które w przystępny sposób poparty prezentacją przekazały te informacje.
  
 
Niestety, nie udało się połączyć Konferencji z badaniami „na miejscu” w ramach narodowego programu profilaktyki w cytomammobusie, który ze względów technicznych nie mógł być ustawiony na terenie EOD „Tabita”. Ale obecne lekarki udzielały porad i wskazywały na możliwości badań. Przedstawiciele Biura ds. badań przesiewowych z Centrum Onkologii zapraszali na mammografię i cytologię w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w Centrum Onkologii.
  
 
Druga część Konferencji poświęcona była przygotowaniom do Światowego Dnia Modlitwy w 2010 r. Na ten dzień liturgię przygotowują chrześcijanki z Kamerunu.
  

Konferencja zakończona została nabożeństwem w kaplicy, podczas którego słowem Bożym służyła diakon Małgorzata Gas.

  
Aldona Karska