english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ogólnopolska Konferencja Duchownych

W dniach 22-24 czerwca 2009 r. we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Przebiegała ona pod hasłem: "Niech cię nikt nie lekceważy, ale bądź wzorem!", nawiązując w ten sposób do głównego tematu roku 2010, który został ogłoszony przez Synod Kościoła "Rokiem młodzieży". Oprócz referatów i dyskusji wokół głównego tematu teologicznego uczestnicy konferencji mieli również za zadanie wytypować trzech kandydatów, spośród których zgodnie z przepisami prawa kościelnego na jesiennej sesji synodu zostanie wybrany nowy Biskup Kościoła.
 
Konferencja rozpoczęła się w poniedziałek modlitwą prowadzoną przez ks. Leszka Czyża (Wisła Malinka). Po modlitwie odbyło się jeszcze walne zebranie Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła E.-A. w RP oraz pierwsza część Międzydiecezjalnego Turnieju Piłki Nożnej.
 
 
  
 
Wtorkowy poranek rozpoczął się nabożeństem ze spowiedzią i Komunią Św. we wrocławskim kościele Opatrzności Bożej. Kazanie wygłosił ks. Marian Niemiec, spowiedź przeprowadził ks. Piotr Gaś, a czynny udział w liturgii wzięli bp Ryszard Bogusz i ks. Jan Badura.
 
Przedpołudniowa część konferencji rozpoczęła się typowaniem wstępnym na urząd Biskupa Kościoła. Zgodnie z przyjętym przez Radę Synodalną regulaminem wyborów wstępna procedura wyborów polega na wytypowaniu spośród księży posiadających bierne prawa wyborcze i nie zrezygnowali z prawa do kandydowania, ostatecznej listy duchownych, którzy przystąpią do właściwego typowania.
 
W wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru księży, którzy mogli brać udział w ostatecznym typowaniu do urzędu Biskupa Kościoła. Po ogłoszeniu wyniku wyborów każdy z wytypowanych księży mógł zadeklarować swój dalszy udział w procedurze wyborczej. Ostatecznie do właściwego typowania mogła przystąpić następnego dnia piątka kandydatów: ks. dr Marek J. Uglorz, ks. dr Adrian Korczago, ks. prezes Jerzy Samiec, ks. radca Waldemar Pytel, ks. dr Marian Niemiec. Kolejność wymienienia powyższych duchownych odzwierciedla ilość otrzymanych głosów w kolejności od największej do najmniejszej (od 59 do 39). W głosowaniu brało udział 131 duchownych, którzy mogli oddać głosy na 39 kandydatów, głosując na maksymalnie 3 osoby.
 
W części referatowej wygłoszono trzy wystąpienia. Bp Tadeusz Szurman mówił o młodzieży w rodzinie. Rolę i miejsce młodzieży w Kościele przedstawił ks. radca Grzegorz Giemza, a referat o "Młodzieży w stworzeniu" przedstawił ks. dr Marek Uglorz.
 
 
 
 
W popołudniowej części warsztatowej skupiono sie na następującej tematyce: 
1) Konfirmacja - wymuszona dojrzałość czy świadome uczestnictwo? – ks. D. Dawid
2) Tradycja i wybór – dylematy młodego człowieka – ks. M. Czyż
3) Formy aktywności młodzieżowej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP - przegląd i analiza, z uwypukleniem aktywności sportowej– ks. M. Londzin
4) Samoidentyfikacja młodzieży poprzez rytuały Kościoła – ks. M. Walukiewicz
5) Młodzież w globalnej wspólnocie Kościoła - perspektywa na przyszłość, czy młodość warto spędzić w Kościele? (kwestia migracji związanej ze studiami i emigracji np. zarobkowej; formy pracy z młodzieżą studiującą) – ks. Bogdan Wawrzeczko
6) Obraz nowoczesnej „dziewczyny” i nowoczesnego „młodzieńca” wobec chrześcijańskiego ideału kobiety i mężczyzny – diakon Paweł Gumpert
7) Schweitzerowska etyka poszanowania życia szansą wobec współczesnych dysfunkcji i degradacji ludzkiego życia i przyrody (aborcja, homoseksualizm, nowe formy uzależnień, kryzys ekologiczny) – ks. prof. M. Hintz
 
Kolejna częśc wtorkowych obrad związana była z bieżącymi sprawami Kościoła. Biskup Kościoła ks. Janusz Jagucki wygłosił swoje aktualia, w których wskazał na najważniejsze sprawy, którymi żyje dziś Kościół (osiągnięcia Kościoła w ostatnich latach, rozwój życia kościelnego na różnych płaszczyznach, problemy lustracyjne - swoje własne i całego Kościoła, problemy z wyborem biskupa wojskowego, wybór nowego Biskupa Kościoła).
 
Do tej części obrad nawiązywał kolejny punkt porządku dziennego czyli autoprezentacja kandydatów na urząd Biskupa Kościoła. Każdy z nich miał 10 minut na prezentację własnej osoby i wizji Kościoła, którą chciałby jako ewentualny zwierzchnik Kościoła realizować w swojej pracy. Oprócz tego każdy z kandydatów odpowiadał przez 20 minut na pytania duchownych, które nawiązywały do różnych aspektów życia kościelego - od kwestii sposobów rozwiązywania konfliktów w Kościele, widzenia różnych problemów etycznych i organizacyjnych życia Kościoła czy dotychczasowej drogi kandydatów.   

Wtorkowy dzień zakończyła modlitwa wieczorna, którą poprowadził ks. Marcin Orawski oraz wspólny grill uczestników konferencji.
 
Środa na konferencji rozpoczęła się poranną modlitwą, poprowadzoną przez ks. dr. Piotra Sitka.
 

Kolejnym punktem obrad było typowanie kandydatów na urząd Biskupa Kościoła. W wyniku tajnego głosowania spośród pięciu kandydatów wyłonionych w wstępnym głosowaniu konferencja wybrała trzech księży, którzy zostaną przedstawieni Synodowi Kościoła jako oficjalni kandydaci duchownych na urząd Biskupa Kościoła:

 
ks. dr Marek J. Uglorz – 51 głosów

ks. prezes Jerzy Samiec - 30 głosów

ks. dr Adrian Korczago – 25 głosów

 
Pozostali kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
 

ks. radca Waldemar Pytel – 14 głosów

ks. dr Marian Niemiec – 13 głosów

 
Wybory Biskupa Kościoła odbędą się na jesiennej sesji Synodu, która będzie miała miejsce w Warszawie w dniach 16-18 października 2009 r. w Warszawie.
 
Ostatnim punktem obrad były różne informacje i komunikaty z życia Kościoła. Ks. Jerzy Below zaprezentował materiał dotyczący pracy komisji ds. reformy gospodarczej Kościoła i Wydawnictwa Augustana, ks. dr Adrian Korczago mówił o Duszpasterstwie Akademickim, ks. Adam Malina o internecie w Kościele, a ks. prof. Marcin Hintz o studiach doktoranckich w ChAT. Przekazano też inne informacje i zadano pytania dotyczące aktualnej sytuacji w Kościele.
 
 
   
Bp Ryszard Bogusz wręczył równiez puchar i dyplomy dla diecezjalnych drużyn księży, uczestniczących w turnieju piłki nożnej. Z powodu deszczowej aury odbyła się tylko jego pierwsza część i na tej podstawie zwycięzcą turnieju została drużyna Diecezji Wrocławskiej przed Diecezją Cieszyńską i Katowicką.
  
Swój czas mieli również trzej kandydaci na urząd Biskupa, którzy podziękowali za otrzymane zaufanie.
 
Ks. dr Marek J. Uglorz stwierdził, iż "ludzie mogą ze sobą współpracować, dlatego że siebie wybierają. To świadomy wybór - dobrze wiemy komu chcemy służyć i jaki chcemy uzyskać cel. Jeśli będziemy tego świadomi, to możemy wiele osiągnąć. Jeżeli nie - z pewnością to się nam nie uda".   
 
Ks. prezes Jerzy Samiec wspomniał o dwóch skarbach, które posiada Kościół. Pierwszym jest Ewangelia, a drugim ludzie. Ewangelia ma być zwiastowana w różnych formach wszelkiemu stworzeniu, a o ludzi należy się troszczyć, służąc im darami, którymi wyposażył nas nasz Pan.
 
Ks. dr Adrian Korczago przypomniał swoją wcześniejszą wypowiedź, biblijne motto, które od czasu konfirmacji pomaga mu w drodze życiowych wyborów: "Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś!" Te słowo powinno towarzyszyć Kościołowi w każdym czasie.
.    
Kończąc obrady podziękowano organizatorom konferencji - Diecezji Wrocławskiej i Diakonii Wrocławskiej w osobach bp. Ryszarda Bogusza i ks. Roberta Sitarka.  
  
Konferencja zakończyła się błogosławieństwem Biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego.
xam
Więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki