english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Opaski ze Słowem Bożym

W piątek, 18 września 2009 roku ks. Jan Byrt, luterański duszpasterz z Szczyrku Salmopola wznowił akcje rozdawania silikonowych opasek na rękę z fragmentami Pisma Świętego. Zdaniem duchownego projekt ten ma być nawiązaniem do zwyczaju noszenia na sobie fragmentów Słowa Bożego, który praktykowali żydzi w Starym Testamencie. Dlatego na dzień wznowienia akcji wybrał początek nowego roku żydowskiego 5770.  
   
 
  
Już w ubiegłym roku ks. J. Byrtowi udało się rozdać kilkaset różnokolorowych opasek. Według niego "każdy, kto świadomie będzie nosił tę opaskę, deklaruje, że kocha i chce należeć do Jezusa oraz identyfikuje się z Jego Słowem. Tak jak przy ślubie zakłada się obrączki, podobnie jest z opaskami To jest wielka odpowiedzialność!".  
 
Na opaskch możemy znaleźć między innymi fragmenty z Ksiąg Mojżeszowych: "Jam jest z Tobą i będą Cię strzegł dokądkolwiek pójdziesz", "Niech ci błogosławi Pan i niech cię strzeże". Znajdziemy tam też wersety Psalmów, na przykład "Aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich".
 
Opaski są do odebrania w parafii ewangelickiej w Szczyrku Salmopolu. Można je też otrzymać po wysłaniu prośby na adres mailowy salmopol@wp.pl.