english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ordynacja w Pszczynie

W 12. Niedzielę po Trójcy Świętej, 30 sierpnia 2009 r. w kościele ewangelickim w Pszczynie odbyła się ordynacja na księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
 
Sługami Słowa Bożego zostali: ks. Krzysztof Śledziński z Pszczyny, ks. Marcin Pilch z Wisły i ks. Rafał Dawid z Łasku. Ordynacji dokonał bp Janusz Jagucki z Warszawy. W nabożeństwie ordynacyjnym udział wzięli także diecezjalni zwierzchnicy z Katowic i Bielska: bp Tadeusz Szurman i bp Paweł Anweiler. Asystentami zaś dla kolejno wymienionych byli: ks. radca Janusz Sikora, proboszcz z Cieszyna i ks. radca Jan Badura, proboszcz z Pszczyny; ks. Marek Londzin, proboszcz z Dzięgielowa i ks. Marcin Undas, proboszcz ze Zgierza; ks. Adam Malina, proboszcz z Katowic-Szopienic i ks. Cezary Jordan, proboszcz ze Zduńskiej Woli.
     

 
Do świątyni członkowie rady parafialnej i komitetu parafialnego wprowadzili cały orszak duchownych wraz z księżmi biskupami. W czasie wejścia przy biciu dzwonów orkiestra diecezji cieszyńskiej grała hymn kościelny: „Boże wielki, pełnyś chwał…”. Podczas nabożeństwa śpiewały chóry z Cieszyna, Mysłowic i Pszczyny. 
 
 
W uroczystym nabożeństwie ordynacyjnym udział wzięły też władze samorządowe. Obecni byli – starosta powiatu Józef Tetla i burmistrz miasta Krystian Szostak. 
 

 
W czasie kazania bp Janusz Jagucki wygłosił kazanie do ordynowanych i do zgromadzonych w kościele parafian. Przypomniał o wyjątkowej mocy Bożej i powinności posłuszeństwa i wierności Panu Bogu i Jezusowi Chrystusowi. Kazanie na tekst ewangelii niedzielnej i podziękowanie w imieniu ordynowanych wygłosił ks. Krzysztof Śledziński. Do Komunii Świętej przystąpili nowo ordynowani, wszyscy duchowni obecni licznie w kościele, rodziny ordynowanych oraz wierni.
 
Po nabożeństwie ordynacyjnym miało miejsce spotkanie Biskupa Kościoła z nowymi duchownymi, rodzicami i chrzestnymi ich rodzin, delegacjami rad parafialnych. Podczas spotkania przemawiał bp Janusz Jagucki, bp Tadeusz Szurman, ks. radca Jan Badura, ks. prezes Jan Gross i ks. dr Marian Niemiec. Życzenia złożyli w kościele także przedstawiciele rad parafialnych z Pszczyny i Studzionki, chórów, szkółki niedzielnej, kolegów i przyjaciół, i innych delegacji licznie zebranych w świątyni.
 
    
zdjęcia: ks. Jerzy Below - więcej zdjęć
inne zdjęcia: Parafia w Pszczynie