english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ordynacja w Skoczowie

W poniedziałek, 1 czerwca 2009 r., w drugi dzień Święta Zesłania Ducha Świętego w kościele Świętej Trójcy w Skoczowie odbyła się ordynacja mgr teol. Eneasza Kowalskiego na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Ordynowany pochodzi z parafii w Działdowie i był praktykantem w skoczowskiej parafii od 1 stycznia 2008 r.
   
 
 
Aktu ordynacji dokonał biskup Kościoła Janusz Jagucki przy udziale biskupa diecezji cieszyńskiej Pawła Anweilera oraz biskupa diecezji katowickiej Tadeusza Szurmana. Asystentami byli ks. Waldemar Kurzawa, proboszcz działdowskiej parafii oraz ks. Adam Podżorski, proboszcz parafii w Skoczowie.
 
 
 
 
Nabożeństwo ordynacyjne uświetnione zostało piękną, różnorodną muzyką. Do pieśni akompaniowała Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej, której opiekunem jest nowoordynowany. Uroczystość urozmaiciły również chóry i zespoły ze Skoczowa: Chór Gloria, Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy, a także te, którymi opiekuje się ks. Eneasz Kowalski – Zespół Dzwonków oraz Zespół Vocalis.
 
Po uroczystości ordynacyjnej w kościele, wszyscy goście zaproszeni zostali do domu parafialnego, gdzie mogli się posilić oraz do ogrodu, gdzie Chór Gloria przygotował tradycyjną „cieszyńską jajecznicę”, w której smażenie wkład wnieśli także biskupi.
  
 
 
Ks. Eneasz Kowalski został decyzją Konstystorza z dniem ordynacji mianowany wikariuszem parafii w Skoczowie.
 
Zobacz również: Zwiastun Ewangelicki