english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Orędzie noworoczne Sekretarza Generalnego ŚFL

Ks. dr Ishmael Noko, Sekretarz Generalny Światowej Federacji Luterańskiej, wystosował orędzie noworoczne do całej ekumenicznej wspólnoty. Podejmuje w nim przede wszystkim zagadnienie wzajemnego bycia sługami poprzez wspólne noszenie ciężarów.
 
Powyższa teza orientuje się zarówno na płaszczyznę międzypaństwową, jak również na całą społeczność chrześcijańską. Wszyscy bowiem jesteśmy zobowiązani wypełniać postulat ap. Pawła o noszeniu brzemion, aby wypełnić prawo Chrystusowe (list do Galacjan 6,2).
 
Ks. Noko podkreśla zasadność takie postawy. Współczesny człowiek wychowywany jest do niezależności i pokładania ufności w sobie samym, co znajduje wyraz w postępowaniu według hasła: „do it yourself” (zrób to po swojemu). Także państwa obierają niezależność jako cel, co ma stanowić fundament bezpieczeństwa w granicach danego państwa.
 
W swoim orędziu do Galacjan ap. Paweł stawia pod znakiem zapytania taki sposób funkcjonowania świata. Kulturze i duchowi tego świata apostoł przeciwstawia Królestwo Boże, gdzie w miejsce „niezależności” i „zależności” wchodzi kwestia bycia sługą. Według Pawła, taka jest konstytutywna cecha funkcjonowania Kościoła. W Kościele brzemiona „nie powinny nigdy obciążać jednej osoby, ale tworzą „bagaż” całej wspólnoty, ponieważ każdy chrześcijanin jest członkiem Ciała Chrystusowego. Apostoł podkreśla, że prawo Chrystusowe deprecjonuje mądrość świata i nazywa ją głupstwem, gdyż według niej niezależność świadczy o sile, a zależność o słabości.”
 
Rozmaite formy niesprawiedliwości(niewolnictwo czy handel ludźmi) zostają wyrugowane ze społeczeństwa, które osadzone jest na prawidłach Królestwa Bożego – stwierdza ks. Noko. Wzywa więc chrześcijan do uświadomienia sobie, jak ważna staje się wzajemna służba. Oznacza to bowiem, że człowiek rozumie, iż „nie może ciskać bomb w drugiego, siebie samego jednocześnie nie niszcząc. Podobnie też w społeczeństwie opartym na zasadach Bożego Królestwa nie ma miejsca na deptanie praw ludzkich, takich jak wyżywienie, dach nad głową czy życie w poszanowaniu godności.”
 
W roku 2009 ks. Noko wzywa więc Kościoły chrześcijańskie i ich członków do tego, by „niwelować i burzyć wszelkie widzialne oraz niewidzialne mury, dzielące pojedynczych ludzi oraz społeczeństwa. Podejmijmy wysiłek leczenia zranień, które powstają z powodu najróżniejszych ciężarów, które pojedynczy człowiek musi nosić sam. Także w tym roku jesteśmy jako naśladowcy Chrystusa zobowiązani do miłowania bliźnich jak siebie samych.”
 
Światowa Federacja Luterańska stanowi wspólnotę 141. kościołów luterańskich całego świata. Została powołana do życia w Lund (Szwecja) w 1947 r. Do ŚFL należy 68,3 mln luteran z 79 krajów.