english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Oświadczenie Prezesa Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Oświadczenie Prezesa Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w sprawie publikacji „Odwołają biskupa, bo był agentem SB”,
która ukazała się w dzienniku „Polska” w dniu 14.04.2009 r.
 
   
Z żalem i rozczarowaniem przyjąłem, opublikowany w dzisiejszym numerze dziennika „Polska” artykuł autorstwa redaktorów Artura Grabarczyka oraz Wiktora Świetlika pod tytułem: "Odwołają biskupa, bo był agentem".
 
W związku z powyższą publikacją prasową oświadczam:
    
Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP odbędzie się w dniach od 17 do 19 kwietnia br. Jest to zwyczajne posiedzenie Synodu, na którym składane są sprawozdania za rok ubiegły, w tym również Komisji Historycznej. Porządek obrad nie przewiduje głosowania w sprawie odwołania Biskupa Kościoła. Do Synodu Kościoła nie wpłynął również 700 stronicowy raport Komisji, o którym mowa w artykule. Taki raport nie został przygotowany, dlatego też trudno mówić o jego ewentualnej publikacji. Prawdą jest natomiast, że Komisja Historyczna zakończyła swoje prace nad dokumentami SB w sprawie TW „Janusz”, a Kolegium Komisji Historycznej podjęło uchwałę przewidzianą w Statucie i Regulaminie Działania Komisji. Przewodniczący Kolegium przedstawi ją w czasie obrad Synodu. Uchwała ta nie zawiera wniosku o odwołanie Biskupa Kościoła.
 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP przyjął określone procedury badania swojej przeszłości w czasach PRL. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jako najwyższa władza Kościoła ma niezbywalne prawo do podejmowania suwerennych decyzji bez wywierania jakichkolwiek nacisków na jego członków.
 
 
Gliwice, 14.04.2009 r.


Ks. Jerzy Samiec
Prezes Synodu
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP