english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Piątkowe obrady Synodu Kościoła

W sali synodalnej im. bpa A. Wantuły Centrum Luterańskiego w Warszawie w piątkowe popołudnie, 16 października 2009 r. rozpoczęły się obrady 6. sesji XII Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.  
 
Synod rozpoczął się od nabożeństwa, podczas którego kazanie wygłosił ks. radca Piotr Gaś z Warszawy. Zakończył one swoje rozważanie słowami: Niech Bóg łaskawy wspomoże nas, aby we wszystkim co mówimy, czynimy i robimy było obecne nasze ja, ale ja przemienione, na nowo ukształtowane przez tego, który jest naszym Panem i Bogiem, który stawia nas czasem w sytuacji krisis nie po to by nas zgubić, ale po to by nas czasem nawet rozbić i na nowo ukształtować i zrobić z nas użyteczne naczynia.
 
 
Po rozpoczęciu obrad ks. Jerzy Samiec oficjalnie otworzył sesję i przekazał prowadzenie obrad w ręce ks. radcy Waldemara Pytla. Następnie wybrano sekretarzy sesji, komisję skrutacyjną oraz komisję uchwał i wniosków. W związku z wyborem nowej siostry przełożonej Diakonatu Eben-Ezer, s. Ewa Cieślar złożyła w kolejnym punkcie obrad przepisane prawem kościelnym ślubowanie i synod przystąpił do merytorycznej dyskusji nad porządkiem obrad.
    
  
Następnie oficjalnie przyjęto ów porządek oraz pod dłuższej dyskusji protokół z 5. sesji Synodu Kościoła.
 
W kolejnym punkcie obrad rozpoczęła się dyskusja nad nowym Regulaminem Obrad Synodu. Bp gen. Ryszard Borski zgłosił uwagi do treści przygotowanego regulaminu, a ostatecznie zadecydowano, że dalsze procedowanie nad powyższym regulaminem odbędzie się w sobotnie popołudnie.    
   
Po przerwie rozpoczął się ostatni punkt piątkowych obrad - prezentacja kandydatów na urząd Biskupa Kościoła. Zgodnie z losowaniem jako pierwszy swoje wystąpienie wygłosił ks. dr  Adrian Korczago. Po nim przemówił ks. prezes Jerzy Samiec, a jako ostatni ks. dr Marek J. Uglorz. Każdy z kandydatów odpowiadał też na pytania członków Synodu.
     
Kandydaci na urząd Biskupa Kościoła
i ich główne przesłanie z wygłoszonej prezentacji
(w kolejności alfabetycznej)
 
ks. dr Adrian Korczago:
Kościół bez duszpasterstwa nie ma przyszłości, a biskup powinien być przede wszystkim duszpasterzem 
   

 ks. prezes Jerzy Samiec:
Głównym zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii poprzez misję, ewangelizację, diakonię i edukację religijną; nie jesteśmy stowarzyszeniem, ani partią partia polityczną   
    
   ks. dr Marek Uglorz:
Nie schematyzujmy myślenia o biskupie i o Kościele. Kościół musi wyjść na wolność.
    
Dzień obrad zakończyła po 22.00 modlitwa wieczorna, którą poprowadził ks. Adam Malina.