english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Polonia Restituta dla bp. R. Borskiego

15 sierpnia 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński podczas uroczystości w Belwederze wręczył nominacje generalskie oraz ordery i odznaczenia żołnierzom Wojska Polskiego oraz osobom zasłużonym dla kultywowania tradycji oręża polskiego. 
  
Wśród odznaczonych znalazł się między innymi zwierzchnik Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, bp gen. bryg. Ryszard Borski. Odebrał on z rąk Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orederu Odrodzenia Polski, przyznany za "wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju".
 
bp gen. Ryszard Borski
 

Ks. bp gen. bryg. Ryszard Borski urodził się 26 maja 1960 roku w Bielsku-Białej. Po ukończeniu w 1979 roku Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu studiował elektronikę, a następnie fizykę techniczną w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W czerwcu 1981 roku przerwał studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Służbę wojskową kontynuował w jednostce wojskowej w Lublinie. W październiku 1982 roku rozpoczął studia teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Podczas studiów prowadził pracę młodzieżową wśród ewangelickiej młodzieży akademickiej, odbył praktykę duszpasterską w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie. W październiku 1986 roku został asystentem stażystą, a następnie asystentem w Katedrze Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

W latach 1987-88 przebywał na stypendium naukowym w Bonn, gdzie kontynuował studia teologiczne w zakresie teologii systematycznej.
 
W listopadzie 1987 roku ukończył studia teologiczne w Warszawie, uzyskując tytuł magistra teologii ewangelickiej i przez kilka następnych miesięcy kontynuował w Niemczech badania nad nauką o pojednaniu Karola Bartha. Ordynowany na duchownego ewangelickiego 3 lipca 1988 roku w kościele ewangelickim w Wiśle, został skierowany do otoczonych opieką duszpasterską przez polski Kościół Ewangelicko-Augsburski niemieckojęzycznych zborach ewangelickich na Dolnym Śląsku jako wikariusz diecezjalny Diecezji Wrocławskiej. Po odbyciu wikariatu od 27 sierpnia 1994 roku do 30 czerwca 2000 roku pełnił funkcję proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu.
 
Po przywróceniu w 1995 roku Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. Ryszard Borski został kapelanem okręgowym, a następnie dziekanem Śląskiego Okręgu Wojskowego. Opieką duszpasterską objął żołnierzy wyznania luterańskiego, pracując jednocześnie na rzecz integracji środowiska protestanckiego wśród kadry Wojska Polskiego oraz nawiązując liczne kontakty międzynarodowe z kapelanami i środowiskami chrześcijańskimi w armiach krajów NATO oraz innych krajów sąsiednich. W 1996 roku doprowadził do uzyskania przez Parafię św. Krzysztofa oraz Dziekanat Ewangelicki Śląskiego Okręgu Wojskowego własnej siedziby kościelnej, a następnie do przywrócenia funkcjom kultowym byłego kościoła ewangelickiego na wrocławskim Sępolnie, przebudowanego w latach 50-tych na kino (obecnie jedyny w Polsce ewangelicki kościół wojskowy).
 
W lutym 1999 roku ks. Ryszard Borski został powołany na stanowisko Naczelnego Kapelana Wojskowego, a 27 czerwca 1999 roku konsekrowany na biskupa jako pierwszy w historii Ewangelicki Biskup Wojskowy w Polsce. Dnia 15 sierpnia 2005 r. otrzymał nominację na stopień generała brygady. Od lipca 2000 roku mieszka w Warszawie.
 
Ponad dziesięcioletni okres przewodzenia Ewangelickiemu Duszpasterstwu Wojskowemu można podzielić na dwa wyraźnie odróżniające się od siebie etapy. Pierwszy, kilkuletni, polegał na kontynuowaniu odbudowy obecności duszpasterstwa ewangelickiego w wojsku po 45-letniej przerwie i po pierwszych czterech latach na nowo podjętej działalności. Okres ten cechowały: troska o ekumeniczny charakter służby i relacji międzyludzkich w Wojsku Polskim, szerzenie wiedzy wyznaniowej w szeregach Wojska Polskiego, starania o rozbudowę duszpasterstwa do obecnego stanu etatowego, kształcenie nowych i ustawiczne kształcenie pracujących w EDW kapelanów, stopniowe dochodzenie do docelowego modelu tej służby na miarę możliwości i potrzeb oraz wysiłki o uzyskanie docelowej siedziby duszpasterstwa. Po osiągnięciu tych celów przez ostatnie cztery lata stabilizacji duszpasterstwa jego zwierzchnik koncentrował się na zachowaniu osiągniętego poziomu pracy duszpasterskiej kapelanów oraz na wzmacnianiu obecności i służby kapelanów ewangelickich wśród żołnierzy pełniących obowiązki w misjach zagranicznych.
 
W różnych okresach służby kościelnej ks. bp Ryszard Borski pełnił kilka dodatkowych funkcji kościelnych lub w imieniu Kościoła, m.in. w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych był sekretarzem Podkomisji Teologicznej Komisji Mieszanej Polskiej Rady Ekumenicznej i Episkopatu Polski, w latach 1997-2002 pełnił funkcję radcy i sekretarza Rady Synodalnej Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, działał w Komisji Nadzwyczajnej ds. Pragmatyki Służbowej Synodu X kadencji, w Komisji Nadzwyczajnej Kościoła ds. Reformy Finansów, w Komisji ds. Rodziny Synodu X kadencji oraz w Komisji ds. Teologii i Duszpasterstwa Synodu X i XI kadencji. Przez kilkanaście miesięcy był też członkiem dwustronnej Komisji Dialogu Episkopatu Polski i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a od powstania Komisji Historycznej Kościoła w 2007 roku do marca 2009 roku był członkiem, następnie wiceprzewodniczącym jej Kolegium.
 
Ks. bp Ryszard Borski jest żonaty, ma trzy kształcące się córki. Rekreacyjnie gra w tenisa ziemnego i regularnie uprawia biegi przełajowe na dystansie 10 km. Jest autorem publikacji teologicznych i popularno-teologicznych m.in. w Roczniku Teologicznym ChAT, Teologii i Ambonie, Zwiastunie Ewangelickim, Ewangeliku, ponadto autorem publikowanych i niepublikowanych referatów, przyczynków oraz analiz teologicznych, historycznych i aktualno-kościelnych. Kazania i wystąpienia biskupa wojskowego można znaleźć na stronie internetowej: www.luteranie.pl/edw.
   
Awanse wojskowe:
kpt – 1995, mjr 1999, ppłk 1999, płk 1999, gen. bryg. 2005
  

Odznaczenia:

- Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – 1998

- Srebrny Krzyż Zasługi RP– 2002,

- Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec – 2002

- Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – 2006

- Złoty Krzyż Zasługi RP – 2007

- Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – 2007

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta) - 2009

 
Niektóre inne wyróżnienia:

- Medal Pamiątkowy ŚOW – 1999

- Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów

Rezerwy Wojska Polskiego” – 1999

- Odznaka Pamiątkowa MON - 2000

- Odznaka Misio Reconciliationis Rodziny Westerplatczyków-Hubalczyków – 2000

- Medal Pro Memoria Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – 2005

- Medal 50-lecia Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT – 2009