english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pomoc dla prześladowanych chrześcijan w Indiach

Prośba o składanie ofiar podczas nabożeństw ekumenicznych
  
Polska Rada Ekumeniczna zwraca się z prośbą o składanie ofiar podczas nabożeństw ekumenicznych w ramach tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan na pomoc dla chrześcijan w Indiach, którzy ucierpieli w wyniku prześladowań w minionym roku.
 
Ofiary zebrane w Polsce zostaną przekazane ekumenicznej organizacji charytatywnej Action by Churches Together International z siedzibą w Genewie, na realizację programów pomocy dla osób, które w wyniku prześladowań, pozbawione zostały domów i środków do życia.
 
Uprzejmie prosimy w wpłacanie ofiar na konto bankowe Polskiej Rady Ekumenicznej w terminie do 15 lutego 2009 r. z dopiskiem „Pomoc dla Indii 2009”.
 
Konto bankowe PRE: PKO S.A. V O/Warszawa nr 76 1240 1066 1111 0000 0005 9112
 
Polska Rada Ekumeniczna