english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Powstał Kościół Ewangelicki Środkowych Niemiec

Od 1 stycznia 2009 r . Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) ma 22 Kościołów krajowych, czyli o jeden mniej niż dotychczas. Wynika to z połączenia Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Turyngii z Prowincja Kościelną Saksonii, które utworzyły Kościół Ewangelicki w Środkowych Niemczech (Evangelische Kirche in Mitteldeutschland – www.ekmd.de).
 

 
Fuzja jest konsekwencją reformy, wynikającej nie tylko z konieczności oszczędzania, zmian demograficznych, ale i lepszego funkcjonowania instytucji kościelnych. Powstanie nowego Kościoła uczczono nabożeństwem w kościele św. Tomasza w Erfurcie. – To połączenie związane jest z szansami i nadziejami. To nasza odpowiedź na zmniejszające się możliwości – powiedział ks. bp Christoph Kähler, zwierzchnik Kościoła Turyngii. Z kolei bp Axel Noack z dotychczasowej Prowincji Kościelnej Saksonii podkreślił, że powstanie nowego Kościoła krajowego jest złączeniem tego, co do siebie należy i co wcześniej było wspólne.
 
O fuzji Kościołów zaczęto mówić już w 1997 roku. W 2004 synody obydwu Kościołów przegłosowały powstanie wspólnego Kościoła krajowego, który liczy obecnie 910 tys. członków na terenie dwóch krajów związkowych. Na terenie jurysdykcyjnym EKM znajdują się najważniejsze zabytki związane z historią Reformacji. Problem wynikający z faktu, że Kościół Turyngii należał do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Niemiec (VELKD) a Prowincja Kościelna Saksonii do Unii Kościołów Ewangelickich (d. Kościół Ewangelicko-Unijny) rozwiązano w ten sposób, że EKM będzie członkiem obydwu struktur. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że zarówno w doktrynie, jak i praktyce liturgicznej obydwa Kościoły posiadały wyraźnie luterański profil.
 
Dotychczasowi biskupi – Kähler i Noack – pozostaną na swoich urzędach jeszcze przez kilka miesięcy. 20 marca zbierze się Synod Ewangelickiego Kościoła Środkowych Niemiec, który wybierze jednego biskupa – zostanie on/ona wprowadzony/a w urząd 29 sierpnia 2009 roku. Siedzibą biskupa będzie Magdeburg, natomiast administracyjne władze Kościoła znajdować się będą w Eisenach. Uruchomiona została również nowa strona Kościoła oraz zaprezentowano nowe logo.
 
W ostatnich latach doszło w Niemczech do daleko idących reform w mało przejrzystej strukturze Kościołów ewangelickich. Do tej pory na fuzję zdecydowały się Ewangelicki Kościół Berlina i Brandenburgii wraz z Ewangelickim Kościołem Śląskich Górnych Łużyc; Ewangelicko-Luterański Kościół Północnej Łaby, Ewangelicko-Luterański Kościół Meklemburgii wraz z Pomorskim Kościołem Ewangelickim, które utworzyły Ewangelicki Kościół Północy. Łączenie Kościołów krajowych nie jest końcem reform – kolejnym krokiem będzie ujednolicenie struktur związanych z funkcjonowaniem różnych Kościołów i Wspólnot w łonie EKD, czyli VELKD, UEK oraz innych Kościołów ewangelickich.
 
Dariusz Bruncz