english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pożegnanie śp. księdza Franciszka Dudy

W samo południe, w środę 11 lutego 2009 r. w ewangelickim kościele Chrystusa Zbawiciela w Olsztynie rozpoczęło się nabożeństwo żałobne - pożegnanie śp. księdza Franciszka Dudy. Zmarłego 6 lutego 2009 roku w wieku 77 lat długoletniego proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie i konseniora Diecezji Mazurskiej żegnali wraz z parafianami z Olsztyna i z Ostródy, miejscowy chór, duchowni ewangeliccy i katoliccy, przedstawiciele lokalnych władz, kierownictwo i pensjonariusze Domu Opieki Laurentius oraz liczni znajomi. 
   

 
Liturgię wstępną prowadzili: ks. radca Krzysztof Mutschmann, ks. Roland Zagóra i ks. Krystian Borkowski. Kazanie wygłosił miejscowy proboszcz i zarazem zwierzchnik Diecezji Mazurskiej - ks. bp Rudolf Bażanowski. Słowa pożegnania wypowiedział ks. bp Mieczysław Cieślar - zwierzchnik Diecezji Warszawskiej, a zarazem zastępca Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
 
W imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego pożegnał Zmarłego ks. bp Jacek Jezierski - biskup pomocniczy Archidiecezji Warmińskiej. Ks. Zygmunt Fedorczyk wypowiedział słowa pożegnania w imieniu Kościoła Polskokatolickiego oraz Olsztyńskiego Oddziału PRE, któremu Zmarły przez długie lata przewodniczył. 
   

 
Ks. dr Alfred Tschirschnitz pożegnał śp. ks. konseniora Franciszka Dudę w imieniu jego byłych wikariuszy oraz jako następca konseniora. Prof. Jan Kisza - kurator Rady Parafialnej i kurator Rady Diecezjalnej żegnając Zmarłego wspomniał o jego długoletniej służbie duszpasterskiej w Diecezji Mazurskiej.
Po zakończeniu nabożeństwa księża wynieśli Zmarłego, który został przewieziony do Skoczowa, gdzie spoczął w rodzinnym grobie.
 
Uroczystości żałobne w Skoczowie odbyły się w piątek, dnia 13 lutego 2009 r. W kościele Św. Trójcy w Skoczowie po pieśni chóru ks. proboszcz Adam Podżorski powitał wszystkich zgromadzonych i wraz z ks. Stanislawem Dordą i ks. Janem Grossem, niegdyś najbliższymi sąsiadami ks. Franciszka Dudy (Zalewo, Morąg. i Dąbrówno, Lipowo), odprawili żałobną liturgię, a kazanie wygłosił zwierzchnik Kościola ks. biskup Janusz Jagucki, ktory wspomniał długoletnią gorliwą słażbę ks. F. Dudy na Mazurach.
 
Po kolejnych pieśniach skoczowskiego chóru pod dyr. Bolesława Nogi, w końcowej liturgii wzieli udział księża biskupi: Janusz Jagucki, Jan Szarek, Rudolf Pastucha, Paweł Anweiler i Tadeusz Szurman.
 
Wśród zamieci śnieżnej niewielki kondukt żałobny wyruszył na pobliski cmentarz, gdzie na miejscu swoich przodków spoczął ks. Franciszek Duda w przygotowanym dla niego grobowcu. Nad grobem przemówił siostrzeniec Zmarłego, ks. Tadeusz Konik, kapelan Policji. Modlitwą i funeraliami odprawionymi przez miejscowego biskupa diecezjalnego ks. biskupa Pawła Anweilera i błogosławieństwem ks. biskupa Janusza Jaguckiego oraz pieśnią "Tu ciało ma kres" zakończona została uroczystość żałobna.
  
Strudzony pielgrzym wrócił do ziemi swoich przodków.
Niech odpoczywa tu w pokoju aż do zmartwychwstania.
    
Źródło: Diecezja Mazurska, xjg
Zdjęcia: diakon Marcin Pilch
 
Czytaj również: 
Kazanie bp R. Bażanowskiego
Zmarł śp. ks. Franciszek Duda