english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Prof. Jerzy Buzek przewodniczącym PE

14 lipca 2009 prof. Jerzy Buzek został wybrany na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Wybór ten jest niezwykle istotny gdyż Jerzy Buzek jest pierwszym Polakiem na tak wysokim stanowisku w Unii Europejskiej, a zarazem pierwszym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego pochodzącym z nowych państw członkowskich UE z Europy Środkowej.

   Jerzy Buzek podczas spotkania w kościele ewangelickim w Wiśle, 4.04.2009 r. 
  
Jerzy Buzek urodził się 3 lipca 1940 w Śmiłowicach, na Zaolziu jako członek starej i znanej ewangelickiej rodziny, należeli do niej m. in. ks. Andrzej Buzek oraz Józef Buzek (twórca polskiego Głównego Urzędu Statystycznego). Rodzina po wojnie i przyłączeniu Zaolzia do Czechosłowacji przeniosła się do Chorzowa. W 1953 w wieku zaledwie 44 lat zmarł ojciec Jerzego Buzka.
 
W 1963 roku Jerzy Buzek ukończył Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Śląskiej i podjął pracę w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. Od 1979 roku jest profesorem nauk technicznych. Jego praca naukowa skupia się na tematach związanych z ochroną środowiska, jest autorem kilkudziesięciu prac z zakresu modelowania matematycznego odsiarczania gazów spalinowych i optymalizacji procesów chemicznych.
 
Od 1980 działał w „Solidarności”, będąc jednym z głównych twórców struktur związku na Śląsku i w Zagłębiu, został delegatem na I Zjazd Krajowy Solidarności, a także jego przewodniczącym. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w odbudowę struktur podziemnej solidarności. Po 1989 kontynuuje pracę naukową, a od 1996 roku włącza się w działalność polityczną, najpierw jako ekspert i jeden z współautorów programu gospodarczego AWS, a od 1997 jako premier rządu RP. Buzek funkcję premiera sprawował do 2001, a jego gabinet przeprowadził reformy administracji terytorialnej, zdrowia, ubezpieczeń społecznych i sądownictwa.
 
Od 2004 Jerzy Buzek zasiada w Parlamencie Europejskim. W poprzedniej kadencji główne pola jego zainteresowań to przemysł, badania naukowe, energia, ochrona środowiska, zdrowie publiczne, zmiany klimatyczne, a także współpraca UE z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Ukrainą.
 
Jest żonaty z Ludgardą zd. Czapla, ich córka Agata jest aktorką teatralną i filmową, obecnie występuje w warszawskim teatrze Ateneum.
 
Czytaj również: 
 
Więcej nt. Jerzego Buzka i jego pracy w Parlamencie Europejskim: http://www.buzek.pl/

Ks. bp. Paweł Anweiler nt. wyboru Jerzego Buzka na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego: http://ekai.pl/wydarzenia/komentarze/x21389/jerzy-buzek-bedzie-pracowal-na-rzecz-kazdego-czlowieka/