english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Przed obradami Synodu Kościoła

Synod zbiera się na swej jesiennej sesji w dniach 16-18.10.2009 r. Do głównych zadań jesiennej sesji Synodu należy wybór nowego Biskupa Kościoła.
 
Ogólnopolska konferencja czynnych księży i diakonów z akademickim wykształceniem teologicznym pozostających w czynnej służbie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wytypowała w czerwcu (patrz: relacja) trzech kandydatów na ten urząd: ks. dr. Marka Uglorza, ks. prezesa Jerzego Samca oraz ks. dr. Adriana Korczago. Do grona kandydatów mogą dołączyć jeszcze kandydatury osób zgłoszona w trakcie obrad Synodu przez grupę co najmniej 15 członków Synodu. Uroczyste wprowadzenie w urząd wybranego przez Synod Kościoła kandydata odbędzie się w Święto Epifanii (Objawienia Pańskiego), 6.01.2010 r.
 
W programie sesji Synodu znajdują się także prace nad przygotowaniami do Roku Młodzieży, który odbędzie się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w roku 2010, oraz obrady nad:
  1. zmianami w prawie kościelnym: Zasadniczym Prawie Wewnętrznym, Pragmatyce Służbowej oraz Regulaminie Zwierzchnich Władz w związku z przepisami dyscyplinarnymi,
  2. protestem ks. bpa R. Borskiego dotyczącym procedury wyboru Ewangelickiego Biskupa Wojskowego z 28 maja 2009 r.,
  3. reformą gospodarczą – sprawozdaniem Komisji ds. Reformy gospodarczej,
  4. preliminarzem budżetowym na rok 2010.

Więcej informacji na temat kandydatów na urząd Biskupa Kościoła można znaleźć:

 
Biogramy kandydatów:
 

· Ks. dr Marek Uglorz - biogram

· Ks. prezes Jerzy Samiec - biogram

· Ks. dr Adrian Korczago - biogram

 
Wypowiedzi kandydatów dla „Zwiastuna Ewangelickiego” na temat:
 
- najważniejszych wyzwań dla przyszłości Kościoła, urzędu biskupa, roli młodzieży w Kościele – Zwiastun Ewangelicki nr 17
 
- duszpasterstw środowiskowych, ekumenii i misji - Zwiastun Ewangelicki nr 18
    
- ordynacji kobiet, homoseksualizmu i lustracji - Zwiastun Ewangelicki nr 19