english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Reformacyjne świętowanie w Katowicach

Z okazji Święta Reformacji w katowickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, na którym przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich wspólnie modlili się o przyszłość Kościoła Powszechnego. Taki sposób świętowania jest wyrazem nowego spojrzenia na dzieło XVI-wiecznej reformy Kościoła, w którym nie tyle rozpamiętuje sie przeszłość, co patrzy w przyszłość i szuka nowych możliwości ożywienia i odnowy Kościoła w zeświecczonym świecie.
 
W czasie nabożeństwa, po raz piąty zostały wręczone Nagrody "Śląski Szmaragd". "Śląski Szmaragd" jest wyróżnieniem przyznawanym wybitnym przedstawicielom Śląska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ekumenizmu, tolerancji, pojednania między narodami i integracji europejskiej. Śląsk jako pogranicze wielokulturowe, wielonarodowe i wielowyznaniowe wniósł i wnosi znaczący wkład we współczesne procesy integracyjne naszego kontynentu poprzez charyzmat wielu osobowości cieszących się autentycznym uznaniem.
 
Kościół luterański na Śląsku, odgrywający w przeszłości znaczącą rolę, a obecnie jako Kościół "diaspory", pragnie tym wyróżnieniem docenić ludzi zaangażowanych w dzieło wznoszenia się ponad podziałami religijnymi, narodowościowymi i kulturowymi. W tym roku zaszczytne wyróżnienie otrzymali prof. dr hab. Jan Malicki - Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz kompozytor Ryszard Gabryś. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" pod dyr. dr Anny Szostak.
 
Dotychczas "Śląskim Szmaragdem" zostali uhonorowani: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek, Arcybiskup Damian Zimoń, Arcybiskup Alfons Nossol, pisarz Jerzy Pilch, publicysta Krzysztof Karwat, prof. dr hab. Ewa Chojecka, prof. dr hab. Grażyna Szewczyk, prof. dr hab. Julian Gembalski, prof. dr hab. Jan Harasimowicz, sportowiec Adam Małysz.