english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Równica 2009

Tradycyjnie w święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa na stokach Równicy przy „Kamieniu” odbyło się w dniu 11 czerwca 2009 r. coroczne nabożeństwo. Pogoda dopisała. Od wczesnych godzin rannych drogą do schroniska na Równicy zdążały samochody osobowe. Uczestników nabożeństwa witała orkiestra diecezjalna pod batutą Adama Pasternego. Powoli zapełniały się miejsca siedzące na amfiteatralnie wznoszącym się stoku powyżej Kamienia.
  
 
Nabożeństwo odprawili ks. Marek Twardzik, proboszcz pomocniczy z Ustronia i ks. Marcin Brzóska, proboszcz z parafii Świętochłowice, który wygłosił kazanie. Swoje wystąpienie oparł na tekście z ewangelii Mateusza 5, 1-12. Powiedział między innymi:
 

Nasza dzisiejsza obecność tu – na tym miejscu jest czymś więcej, niż tylko górską wycieczką, albo wspomnieniem przeszłości, ale jest przede wszystkim formą naszego podziękowania za tych, którzy tutaj z narażeniem życia głosili Słowo Boże i za tych naszych przodków, którzy przychodzili go tutaj słuchać. Dzisiaj naszą obecnością mówimy im: warto było się narażać, bo dzisiaj możemy tu za dnia i otwarcie się spotkać, śpiewać, modlić się i słuchać Bożego Słowa przyznając się do tego, że jesteśmy ewangelikami.

Każdy z nas przyszedł tutaj dzisiaj ze szczególnym bagażem doświadczeń swojego życia i z myślą dotyczącą swojego dnia dzisiejszego i swojej przyszłości. Z radościami i smutkami, z sukcesami i porażkami, z nadziejami i niepokojami. A więc po co właściwie tutaj dzisiaj jesteśmy? Wszyscy przyszliśmy tutaj w poszukiwaniu wiary i ufności Bogu.
 
 
Góra, na której Jezus wygłosił swoje kazanie do dzisiaj nazywana jest górą błogosławieństw. Ale myślę, że ta nazwa przysługuje nie tylko temu jednemu miejscu – tam w Izraelu. Bo naszą górą błogosławieństw jest właśnie to miejsce, na którym się znajdujemy – ustrońska Równica, gdzie dzięki Bożemu błogosławieństwu przetrwała wiara i niesfałszowane Boże Słowo. To miejsce jest świadectwem realizacji słów Jezusa: Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Stąd płynie ożywczy strumień wiary, który nie pozwala nam zapomnieć, kim jesteśmy i kim mamy być.
 
Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnili: Diecezjalna Orkiestra pod batutą Adama Pastermego oraz chór filiału w Ustroniu Polanie dyrygowany przez Mariolę Dyka.
 
 
W nabożeństwie uczestniczyło 1650 osób – w tym roku po raz pierwszy policzono uczestników. W uzupełnieniu danych statystycznych podaję, że najmłodszą uczestniczką była 15-miesięczna Ania Twardzik, a najstarszym 90-letni Adam Heczko – oboje z Ustronia.
 
Po nabożeństwie wręczone zostały nagrody w konkursie ogłoszonym przez Wydawnictwo Augustyna i parafię w Ustroniu. Konkurs został ogłoszony w marcu br. na prezentacji książki „Leśne Kościoły”. Nagrodzona miała zostać osoba, która jako pierwsza odwiedzi wszystkie leśne kościoły, wykona zdjęcia i opisze to na ostatnich stronach wydawnictwa. Organizatorzy zakładali, że stanie się to pod koniec lata lub na początku jesieni. Wszyscy zostali jednak zaskoczeni bardzo szybkim zrealizowaniem zadań określonych przez organizatorów. Dwie młode dziewczyny - Aneta Szarzec z Ustronia Dobki i Klaudia Kubala z Dębowca uporały się z tym zadaniem bardzo szybko. A nie było to łatwe. W niektórych miejscach zalegał jeszcze śnieg i trzeba było brnąć w nim po kolana, o czym opowiadała barwnie i ciekawie Aneta Szarzec.
 

  
Zachętą dla pozostałych – dla tych, którzy nie zdążyli - został ogłoszony nowy konkurs. Jego zakończenie jest przewidziane za rok przy Kamieniu na Równicy, a zatem bez pośpiechu można wędrować i odwiedzać leśne świątynie. Jego regulamin można znaleźć w 10 i 11. numerze „Zwiastuna Ewangelickiego”, oraz na stronie internetowej wydawnictwa http://www.zwiastun.pl.
  

Nabożeństwo przy Kamieniu na Równicy rozpoczęło cykl tegorocznych nabożeństw w pozostałych „Leśnych kościołach”. W bieżącym roku odbędą się jeszcze:

w polskiej części Beskidu Śląskiego:

  • 28 czerwca (niedziela) Leszna Górna „Spowiedzisko” godz. 1500,
  • 30 sierpnia Wisła Centrum (niedziela) „Bukowa” godz. 1100,
  • 5 września (sobota) Bielsko-Biała „Stół Ołtarzowy Jan” godz. 930,

w czeskiej części Beskidu Śląskiego:

  • 21 czerwca (niedziela) Ligotka Kameralna „Pomnik na Goduli” godz. 1430,
  • 5 lipca (niedziela) Nydek „Zakamień” godz. 1000,
  • 16 sierpnia (niedziela) Dolna Łomna „Kościółki”. W godzinach popołudniowych po uroczystościach pamiątki poświęcenia kościoła w Nawsiu przejazd i przejście do Leśnego Kościoła.
 
Tekst i zdjęcia: Michał PILCH