english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rozkład jazdy na Dekadę Lutra

Kuratorium Dekady Lutra w Niemczech pod przewodnictwem bp. Wolfganga Hubera, przewodniczącego Rady Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD), ustaliło tematy na poszczególne lata Dekady Lutra, która jest przygotowaniem do obchodów wielkiego jubileuszu 500-lecia Reformacji.
 
Dekadę Lutra zainicjowano we wrześniu 2008 roku w Niemczech. Drugim krajem, w którym zdecydowano się na przyłączenie się do projektu była Polska – Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP uczynił to uroczystym nabożeństwem w kościele Świętej Trójcy w Warszawie w Święto Reformacji ubiegłego roku.
 

EKD, który organizuje centralne obchody jubileuszu reformacyjnego określił tematy poszczególnych lat. I tak rok bieżący poświęcony jest głównie genewskiemu reformatorowi Janowi Kalwinowi. Z kolei tematyka następnych lat koncentrować się będzie na poszczególnych osobach i zagadnieniach:

 
2010 – Reformacja i Edukacja (Rok Filipa Melanchtona w związku z 450. rocznicą śmierci najbliższego współpracownika ks. Marcina Lutra)
 
2011 – Reformacja i Wolność (główne zagadnienia to wolność chrześcijanina oraz powszechne kapłaństwo, do którego powołani są wszyscy wierzący poprzez sakrament Chrztu Świętego)
 
2012 – Reformacja i Muzyka (800-lecie chóru św. Tomasza w Lipsku oraz znaczenie reformacji dla muzyki oraz muzyki dla reformacji)
 
2013 – Reformacja i Tolerancja (ekumeniczny i wyznaniowy wymiar reformacji związany m.in. z 450-leciem Katechizmu Heidelberskiego, 40-leciem Konfesji Leuenberskiej)
 
2014 – Reformacja i Polityka (zagadnienia związane z relacjami Państwo – Kościół, demokracją oraz tzw. nauką o dwóch królestwach)
 
2015 – Reformacja – Obraz i Biblia (500-lecie urodzin malarza reformacji Łukasza Cranacha; rok będzie połączony z ekumenicznymi obchodami Roku Biblii)
 
2016 – Reformacja i Jeden Świat (wpływ reformacji na globalny krajobraz wyznaniowy w Europie oraz poza nią)
 
2017 – JUBILEUSZ REFORMACYJNY (500-lecie ogłoszenia 95 tez przez ks. Marcina Lutra)
 
luter2017.pl