english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkanie na temat biblijnej eksterminacji

W czwartek, 5 marca 2009 r., w parafii św. Trójcy w Warszawie odbył się wykład dr. Andrzeja Kluczyńskiego (ChAT) na temat „Eksterminacji narodów kananejskich w Starym Testamencie”. Spotkanie zostało zorganizowane przez opiekunów spotkań studenckich oraz Koło Teologów Ewangelickich.

 

 
Wykładowca rozważał problematykę starotestamentowych opisów traktujących o nakazach zgładzenia narodów zamieszkujących Palestynę przez plemiona izraelskie. Koncentrował się głównie na tekstach z księgi Jozuego.
 

 
Została m. in. poruszona kwestia rozdźwięku pomiędzy współczesnym pojmowaniem Boga miłości a koncepcją Boga-wojownika oraz wojen Pana. Ów rozdźwięk można wyjaśnić między innymi faktem późniejszego spisania księgi Jozuego (jak zresztą całego tzw. dzieła Deuteronomicznego) jako apelu do sumień Izraelitów znajdujących się na wygnaniu w Babilonie. Z takiego punktu widzenia, brutalne opisy przeplatające się ze składaniem kolejnych przymierzy Bogu były oskarżeniem narodu. Zarzutem było odstępstwo od przymierza zawartego na Synaju, które złamano przez przyjmowanie bóstw Kananejczyków.

Wykład dostarczył materiałów do refleksji na temat brutalnych na pierwszy rzut oka opisów a próbą pogodzenia ich z pojęciem Bóg miłości.

 
Tekst: Grzegorz Olek

Zdjęcia: Oskar Wild