english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Święto Trójcy Świętej

W niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański), podobnie jak inne Kościoły tradycji zachodniej, obchodzi Święto Trójcy Świętej, które w roku 2009 przypada 7 czerwca. Uroczystość ta kończy Półrocze Pana w Kościele luterańskim i poświęcona jest wielkiej tajemnicy wiary, którą wyraża dogmat o Trójcy Świętej, a także starochrześcijańskie wyznania wiary: Nicejsko-Konstantynopolitańskie, Apostolskie i Atanazjańskie. Barwą liturgiczną święta jest kolor biały.
 
 
Święto Trójcy Świętej pojawiło się w życiu liturgicznym Kościoła Zachodniego w 1334 roku za sprawą papieża Jana XII. Ponieważ Reformacja z szacunkiem odnosiła się do tradycji kościelnej o ile służyła ona zwiastowaniu prawd wiary poświadczonych w Piśmie Świętym, również i to święto pozostało w roku kościelnym Kościołów ewangelicko-luterańskich.
 
Święto Trójcy Świętej jest uwieńczeniem historii zbawienia, którą Kościół rozważa i świętuję podczas Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiego Piątku i Wielkanocy, Wniebowstąpienia Pańskiego oraz Zesłania Ducha Świętego. Wszystkie one należą do Półrocza Pana. Kolejne niedziele Półrocza Kościoła nazywane są niedzielami po Święcie Trójcy Świętej, z których każda poświęcona jest osobnemu tematowi z życia Kościoła na ziemi - rozważane jest m.in. znaczenie sakramentów świętych, pokuty, wspólnoty, ale także na przykład relacji Kościoła z Narodem Wybranym (Niedziela Izraela).
 
 
Półrocze Kościoła, rozpoczynające się od 1. Niedzieli po Trójcy Świętej, trwać będzie do Ostatniej Niedzieli Roku Kościelnego (Niedziela Wieczności), czyli ostatniej niedzieli przed Adwentem. Barwą liturgiczną Półrocza Kościoła jest kolor zielony.
 
Imię Trójcy Świętej nosi wiele kościołów luterańskich w Polsce. Najsłynniejszym takim kościołem jest kościół w Warszawie, mieszczący się na placu Małachowskiego 1. Inne luterańskie kościoły Świętej Trójcy znajdują się w Skoczowie, Lędzinach Hołdunowie, Wodzisławiu Śląskim, Mikołajkach, Suwałkach, Lipnie, Lublinie, Węgrowie, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie.
 
 
Czytaj również:
Kazanie na Święto Trójcy Świętej 2009