english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Szkoły ETE świętują

18 września 2009 r. rozpoczęły się obchody rocznicy Szkół Ewangelickiego Towarzystwa edukacyjnego w Gliwicach. Pierwsza ze szkół, Liceum Ogólnokształcące powstało w 1995 i właśnie rozpoczęło 15 rok pracy. Młodsze Gimnazjum ma za sobą 10 lat, a Szkoła Podstawowa 1 rok. Z okazji obchodów rocznic szkół Zarząd ETE zdecydował nadać Szkołom ETE imię Alberta Schweitzera. Ten nieprzeciętny człowiek będzie wzorem dla uczniów Szkół ETE, a przykład jego życia pokazuje jak wiele można osiągnąć ciężką, pełną poświęcenia pracą.
  
 
Czesław Czudek, Prezes ETE, mówił tak o patronie: Albert Schweitzer nie bał się wyzwań. Widział dookoła siebie rzeczy, na które może mieć wpływ i działał. Nie ograniczał się też do jednej dziedziny; odnajdujemy jego znaczący wkład w teologii, filozofii, ekologii i medycynie. Wierzę, że będzie on dla tych, którzy uczą się w tych murach, zachęceniem w dążeniu do tego, co cenne.
 

Uroczystość nadania imienia Szkołom ETE została połączona z przedstawieniem Rady Honorowej Szkół ETE. W Radzie zasiedli przyjaciele Szkół ETE, którzy widząc efekty i etos pracy nauczycieli chcą wesprzeć działanie Szkół. Jednocześnie osoby te są wzorami postaw społecznych i mądrych wyborów. W skład Rady weszli: prof Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jego Magnificencja prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej oraz ks. Jan Szarek, biskup senior Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

 
Dyrektor Maria Czudek dziękowała członkom Rady Honorowej: W dzisiejszych czasach obok wiedzy znalezionej w książkach, w telewizji czy w internecie, młodzi ludzie potrzebują relacji z ludźmi, którzy z pasją potrafią tłumaczyć obserwowane zdarzenia. Nasi nauczyciele budują z uczniami bliskie relacje, dzięki czemu młodzi ludzie mogą korzystać z ich wiedzy i doświadczenia, mogą coraz lepiej poznać i rozumieć rzeczywistość. Cieszymy się, że od dzisiaj uczniowie naszych Szkół również w członkach Rady Honorowej znajdą wzory, godne naśladowania.
  

Dziękujemy Wam, że wspieracie nas w inwestowaniu w młodzież.

 
Uroczystość nadania imienia szkołom ETE stała się również okazją do spotkania absolwentów. Choć Szkoły ETE z założenia są dość małymi szkołami – priorytetowe jest stwarzanie możliwości zawiązania bardzo dobrych relacji między uczniami oraz uczniami i nauczycielami – mogą już się poszczycić sporą grupą absolwentów. Aż troje z nich wygrało prestiżowe stypendia Szkół Zjednoczonego Świata, wielu studiowało na prestiżowych uniwersytetach w kraju i zagranicą. Do Gliwic zjechali z różnych zakątków Europy. Nauczyciele patrząc na nich z radością widzieli owoce swojej pracy – utwierdzając się w przekonaniu, że dobra szkoła nie tylko przekazuje wiedzę, ale również rozwija umiejętności oraz kształtuje charakter.
 

A to jest właśnie etosem Szkół ETE imienia Alberta Schweitzera.

 
W niedzielę obchody rocznicy zakończyły się uroczystym nabożeństwem.
 
 
Kazanie wygłosił ks Andrzej Wójcik - wskazywał on ewangeliczne zasady, które leżą u podstaw tworzenie i prowadzenia Szkół ETE. Prezes Czesław Czudek dziękował wszystkim za dotychczasowa pomoc i zachęcał do dołączenia się do działań Towarzystwa. Uczniowie Szkół zapewnili również elementy oprawy muzycznej nabożeństwa.
 
Liceum, Gimnazjum oraz Szkoła Podstawowa ETE  w Gliwicach są niepublicznymi szkołami o uprawnieniach szkół publicznych. Szkoły są prowadzone przez Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne od 1995 roku. Dla szkół tradycyjne wartości chrześcijańskie są podstawą systemu wychowania.
 

Od początku prowadzenia Szkół kładziony jest nacisk na pełny rozwój uczniów – ich wiedzy, umiejętności i charakteru. Szkoły mogą się pochwalić wieloma stypendystami, laureatami konkursów, sportowcami i artystami. W Szkołach działa Akademia Umiejętności, w której uczniowie mają kontakt z wielorakimi rodzajami sportów, zdobywają różne umiejętności i rozwijają swoje pasje. Ten fundament zapewnia dobrą i bezpieczną atmosferę, która umożliwia uczniom osiągnięcie pełni swoich możliwości.

 
Absolwentami szkoły są Marcin Szala, Tomasz Dworzecki oraz Krzysztof Domino, którzy wygrali stypendia Szkól Zjednoczonego Świata i kontynuowali swoją edukację w szkołach w Wielkiej Brytanii oraz Indiach.  Szkołę ETE również skończyła Karolina Chrapek, mistrzyni narciarska Polski juniorów oraz członkini polskiej kadry olimpijskiej. Szkoły ETE, dzięki zróżnicowanemu programowi stypendialnemu, umożliwiają w swoich murach naukę utalentowanej młodzieży.
 

Zdjęcia z uroczystości na: http://www.szkolyete.pl/index.php/ete/15-lat-lo-ete

  
Marcin Szala, wicedyrektor szkoły