english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Tydzień Ekumeniczny w Śląskim Oddziale PRE

EKUMENICZNY TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY
O JEDNOŚC CHRZEŚCIJAN
Śląski Oddział PRE
 
Aby byli jedno w Twoim ręku. Ez 37,17
 
1. Dzień: Chrześcijanie wobec swoich starych i nowych podziałów
18 stycznia 2009 r. (niedziela) godz. 16.00
Centralne nabożeństwo ekumeniczne transmitowane przez Polskie Radio „Katowice” (Zasięg: Katowice 102.2 FM, Bielsko-Biała 103 FM, Częstochowa 98,4 FM, Racibórz 97 FM) oraz bezpośrednia transmisja internetowa: transmisja on-line
Miejsce: kościół Jezusowy w Cieszynie, z okazji Roku Jubileuszowego 300 – lecia ponownego erygowania parafii i wyznaczenia miejsca pod budowę kościoła Jezusowego w Cieszynie.
Kazanie: ks. biskup Tadeusz Rakoczy, Ordynariusz Rzymskokatolickiej Diecezji Bielsko – Żywieckiej.
Pozdrowienie: ks. biskup Paweł Anweiler, Biskup Diecezjalny Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Cieszyńskiej, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.
 
2. Dzień: Chrześcijanie wobec wojny i przemocy
19 stycznia 2009 r. (poniedziałek) godz. 17.00
Miejsce: Śląskie Wyższe Seminarium Duchowne w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17
Kazanie: ks. radca Jan Gross, honorowy przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.
 
3. Dzień: Chrześcijanie wobec niesprawiedliwości ekonomicznej i biedy
20 stycznia 2009 r. (wtorek)
Miejsce: Kazanie:
 
4. Dzień: Chrześcijanie wobec kryzysu ekologicznego
21 stycznia 2009 r. (środa) godz. 18.00
I. Miejsce: Świątynia Kościoła Chrześcijan – Baptystów, Katowice – Bogucice ul. Morawska 10
Kazanie: ks. dr hab. Jan Górski, profesor Wydziału Teologicznego U.Ś., przewodniczący Komisji Ekumenicznej Archidiecezji Katowickiej
II. Miejsce: Bielsko-Biała (środa): Książnica Beskidzka 
Ekumeniczny wieczór autorski z ks. biskupem Pawłem Anweilerem p.t.: „Ekumenicznie przez życie”, wystawa książek wydanych przez Wydawnictwo „AUGUSTANA”
 
5. Dzień: Chrześcijanie wobec dyskryminacji i uprzedzeń społecznych
22 stycznia 2009 r. (czwartek) godz. 18.00
I. Miejsce: Sosnowiec, rzymskokatolicki kościół św. Tomasza, ul. Orla 19
Kazanie: ks. prezbiter Jerzy Rogaczewski, Prezbiter Okręgowy Okręgu Śląskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów (Katowice)
II. Miejsce (godz. 17.00): Goleszów k. Cieszyna, rzymskokatolicki kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła.
Kazanie: ks. radca Roman Dorda, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie
 
6. Dzień: Chrześcijanie wobec choroby i cierpienia
23 stycznia 2009 r. (piątek) godz. 17.00
I. Miejsce: Katowice, kaplica Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego „Nowego Przymiera”, ul. Reymonta 4
Kazanie: ks. biskup Tadeusz Szurman, biskup diecezjalny Ewangelicko – Augsburskiej Diecezji Katowickiej
II. Miejsce (godz. 18.oo): Puńców k. Cieszyna ul. Szkolna 1, ewangelicko-augsburski kościół filialny p.w. Jana Chrzciciela
Kazanie: ks. Zbigniew Macura, rzymskokatolicki proboszcz w Puńcowie.
 
7. Dzień: Chrześcijanie wobec pluralizmu religijnego
24 stycznia 2009 r. (sobota) godz. 17.00
Miejsce: Strzyżowice koło Będzina, kościół parafialny Parafii Polskokatolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Kazanie: ks. Sławomir Karaś, proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Strzyżowicach. Pozdrowienie: ks. biskup Paweł Anweiler, przewodniczący Śląskiego Oddziału PRE i ks. radca Jan Gross, honorowy przewodniczący.
  
8. Dzień: Chrześcijanie głoszą nadzieję w podzielonym świecie
25 stycznia 2009 r. (niedziela) godz. 16.00 - nabożeństwa ekumeniczne:
I. Miejsce: kościół ewangelicko-augsburski p.w. Odkupiciela w Rudzie Śląskiej – Wirku, ul. 1 Maja 249. Kazanie: ks. arcybiskup dr Damian Zimoń, Metropolita Katowicki Kościoła Rzymskokatolickiego.
Pozdrowienie: ks. biskup Tadeusz Szurman, Biskup Diecezjalny Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Katowickiej oraz ks. biskup Paweł Anweiler, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.
II. Miejsce: kościół ewangelicki p.w. ap. Piotra i Pawła w Wiśle, ul. 1 Maja 49. Kazanie: ks. prałat dr hab. Józef Budniak, profesor Wydziału Teologicznego U.Ś., przewodniczący Komisji Ekumenicznej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
 
 
Wszystkich duchownych i wiernych Kościołów Chrześcijańskich serdecznie zachęcamy i zapraszamy na każde wspólne nabożeństwo, które jest realizacją słów arcykapłańskiej modlitwy Chrystusa Pana: „Aby wszyscy byli jedno!” (Ew. św. Jana 17), oraz tegorocznego hasła biblijnego: „Aby byli jedno w Twoim ręku.” (Ez 37,17).