english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie zakończony

25 stycznia, w Dzień Nawrócenie Apostoła Pawła, odbyło się w Warszawie centralne nabożeństwo kończące Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2009. Miejscem wspólnej ekumenicznej modlitwy była rzymskokatolicka katedra św. Michała Archanioła i Floriana na warszawskiej Pradze.
 
Wzięli w nim udział arcybiskupi obu warszawskich diecezji Kościoła Rzymskokatolickiego, przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (Kościół Ewangelicko-Augsburski reprezentowali ks. bp Janusz Jagucki oraz proboszczowie warszawskich parafii: ks. radca Piotr Gaś oraz ks. Adam Pilch) oraz innych wspólnot chrześcijańskich. Nabożeństwu przewodniczył arcybiskup metropolita Kazimierz Nycz, zwierzchnik archidiecezji warszawskiej Kościoła Rzymskokatolickiego.
 

 
Kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ks. bp Marek Izdebski. Wskazał on na wagę nadziei w życiu chrześcijan. Podkreślił, zgodnie z hasłem ostatniego dnia Tygodnia „Chrześcijanie głoszą nadzieję w podzielonym świecie”, że chrześcijaństwo niesie nadzieję zarówno prześladowanym, jak i prześladowcom. Jako przykład tych drugich podał apostoła Pawła, który z prześladowcy chrześcijan dzięki nawróceniu, pod wpływem spotkania z Chrystusem pod Damaszkiem, stał się jednym z najgorliwszych głosicieli Dobrej Nowiny. Ks. bp Izdebski wskazał także, że dzięki wspólnie wyznawanej nadziei chrześcijanie są już teraz w stanie razem w tym świecie pracować na rzecz jego polepszenia, usunięcia zła, cierpienia i różnorakich podziałów. W intencjach modlitewnych w trakcie nabożeństwa wzięli udział oprócz gospodarzy także przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w PRE.
 
Ekumeniczny charakter miała także bogata oprawa muzyczna przygotowana przez chór katedralny, który wykonał m. in. chorał Jana Sebastiana Bacha „Jesu, meine Freunde” oraz pieśń estońskiego kompozytora Arvo Pärta „Bogoroditse Djevo” (kompozycje wykonano - pierwszą po niemiecku, a drugą w języku starocerkiewnosłowiańskim). Po liturgii eucharystycznej pozdrowienia złożył abp Henryk Hozer, zwierzchnik diecezji warszawsko-praskiej Kościoła Rzymskokatolickiego, gospodarz miejsca, a w imieniu Kościołów PRE pozdrowienia i podziękowania za to uroczyste nabożeństwo złożył Metropolita Warszawy i całej Polski Sawa z Kościoła Prawosławnego.
 

 

Przed błogosławieństwem końcowym złożono przed ołtarzem ponad trzymetrowy krzyż z kilkudziesięciu kawałków drewna. Ta symboliczna czynność została zaproponowana przez chrześcijan koreańskich, którzy przygotowali tegoroczne hasło Tygodnia oraz tematy poszczególnych dni i teksty liturgiczne. Zainspirowana ona została hasłem Tygodnia z Księgi Ezechiela 37, 17: „Aby byli jedno w Twoim ręku” które pochodzi z wizji proroka Ezechiela, w której Bóg nakazuje mu połączyć dwa kawałki drewna jako symbol zniesienie podziału, który istniał w czasach proroka między Judą, a Izraelem. Chrześcijanie koreańscy wybrali ten tekst, gdyż oddaje on ich nadzieję na połączenie podzielonego politycznie i cierpiącego narodu koreańskiego.
 

 
Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo, którego udzielili abp metropolita warszawski Kazimierz Nycz, abp Henryk Hozer, bp Tadeusz Pikus, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. bp Janusz Jagucki, ks. superintendent Zdzisław Kamiński z okręgu wschodniego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. bp Marek Izdebski, Metropolita Sawa, ks. biskup Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i ks. bp Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
  
Tekst i zdjęcia: Jerzy Sojka, rzecznik prasowy Kościoła