english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Uroczystości wojskowe z okazji Święta Niepodległości

W niedzielę, 8 listopada 2009 roku odbyło się  nabożeństwo z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski oraz 90. rocznicy powstania duszpasterstwa wojskowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Jednocześnie było to nabożeństwo pożegnalne Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, bp. gen. bryg. Ryszarda Borskiego. Uroczystości odbyły się w kościele ewangelickim Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie przy ul. Puławskiej 2. 
W nabożeństwie udział wzięło wielu zaproszonych gości, w tym przedstawiciele Prezydenta RP, Ministra Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Departamentów MON, Dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego, Inspektoratu Wsparcia oraz Dowództwa Garnizonu Stołecznego. Obecni byli przedstawiciele Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Sił Powietrznych, Wyższej szkoły Wojsk Lądowych, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ataszatów Wojskowych i ataszatu wojskowego Niemiec, jednostek i innych instytucji wojskowych oraz instytucji i związków kombatanckich.

Bp gen. bryg. Ryszard Borski przywitał również bpa sen. Janusza Narzyńskiego, bpa Rudolfa Bażanowskiego, bpa Mieczysława Cieślara, ks. kanclerza komandora Leona Szota z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i abp gen. bryg. Mirona – zwierzchnika Prawosławnego Ordynariatu WP oraz Ewangelickiego Biskupa Wojskowego Węgier gen. bryg. Pala Lacknera, ks. naddziekana dr. Dircka Ackermanna z Ewangelickiego Urzędu Kościelnego Bundeswehry oraz ks. naddziekana Helmuta Jakobusa – zwierzchnika partnerskiego konwentu z Erfurtu. 
    
Wspominając 90. rocznicę powołania EDW szczególny hołd oddano poprzednikom – kapelanom ewangelickim 20-lecia międzywojennego, okresu II wojny światowej oraz czasu powojennego. Część z nich przesłużyła w EDW wiele lat, dla innych służba ta miała jedynie epizodyczny charakter. Wielu z nich oddało swoje życie za to, kim byli i jacy byli. Bp gen. Ryszard Borski przeczytał listę kapelanów wojskowych, którzy odeszli już do Pana Kościoła. Byli to w porządku alfabetycznym:
   
Fryderyk Arlt, Karol Banszel, Ernst Barczewski, Józef Bieliński, Wilhelm Artur Borkenhagen, Andrzej Buzek, Eryk Cimała, Władysław Fierla, Alfred Hugon Figaszewski, Adolf Gloc, Feliks Teodor Gloeh, Karol Grycz-Śmiłowski, Paweł Henryk Hause, Jerzy Władysław Gustaw Jelen, Jerzy Kahane, Rudolf Jacob Johann Kesserling, Karol Kotula, Zygmunt Kuźwa, Zygmunt Lang, Otton Lipski, Ewald Lodwich-Ledwa, Zygfryd Oskar Loppe, Józef Mamica, Leopold Matz, Roman Mizierski, Karol Messerschmidt, Oskar Mitschke, Wiktor Niemczyk, Jan Olszar, Ryszard Paszko, Józef Potocki, Helmut Prueffer, Teodor Stoy, Kazimierz Szefer, Karol Edward Świtalski, Jerzy Tytz, Wilhelm Edward Wallner, Andrzej Wantuła, Tadeusz Józef Wojak, Karol Wolfram, Ludwik Edward Zauner. Jako ostatni dołączył do nich w tym roku pierwszy zwierzchnik odrodzonego Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego – śp. ks. Jan Hause. 
  
Kazanie podczas uroczystego nabożeństwa wygłosił bp gen. Ryszard Borski (czytaj tutaj).
 
Końcową częścią uroczystości było pożegnanie bp. gen. Ryszarda Borskiego, któremu zakończyła się dziesięcioletnia kadencja na stanowisku zwierzchnika Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, a decyzją Kolegium Wyborczego nie został wybrany na kolejna kadencję. Przemawiający goście dziekowali bp. gen. Ryszardowi Borskiemu za wykonaną służbę w strukturach Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.