english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Uruchomione forum duszpasterskie

Po dłuższej przerwie, spowodowanej przejściem na nowy program, uruchomione zostało Duszpasterskie Forum Ewangelickie DEFRAGMENTACJA, działające w ramach portalu Duszpasterz.pl, prowadzonego przez Centrum Misji i Ewangelizacji naszego Kościoła. Forum to istnieje od stycznia 2006 r.  i powstało z inicjatywy dwóch osób - Iwony Holeksy (obecnego moderatora), która wtedy właśnie kończyła pisanie pracy magisterskiej na temat wykorzystania internetu w duszpasterstwie oraz Piotra Heinricha, twórcy i administratora strony internetowej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku. Początkowo forum działało jako subdomena strony parafialnej i miało obejmować swym zasięgiem Diecezję Cieszyńską, szybko jednak okazało się, że  jest potrzeba istnienia ogólnopolskiego, ewangelickiego forum.  Wiosną, tego samego roku, nawiązana została współpraca z Centrum Misji i Ewangelizacji, która zaowocowała powstaniem w czerwcu 2006 r. portalu duszpasterskiego Duszpasterz.pl, którego ważnym elementem stała się Defragmentacja.Od samego początku forum było z wdzięcznością odbierane przez współwyznawców z diaspory, jak i przez osoby zainteresowane Kościołem Ewangelickim. Dla tych drugich forum często było płaszczyzną pierwszego kontaktu z luteranami. To tam wyrażali swoje wątpliwości, tam też uzyskiwali wsparcie i odpowiedzi na swoje pytania. Od początku twórcy forum dbali o to, aby pozyskać do pomocy kompetentnych współpracowników. Bardzo szybko nawiązana została współpraca z psychologiem, Beatą Wolfram, prowadzącą Punkt Konsultacyjny „Przeciw przemocy”  w Warszawie przy biurze Diakonii Kościoła. Moderatorem został także dr Dominik Nowak, absolwent i pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Wraz z rozwojem forum koniecznym stało się poszukiwanie kolejnych współpracowników. Wtedy dołączył do forum jako moderator Jerzy Sojka, wtedy jeszcze student, obecnie doktorant ChAT i rzecznik naszego Kościoła, który służy do dziś nie tylko swoją wiedzą, ale i regularnie czuwa nad porządkiem na forum. Wzrost zainteresowania wirtualnymi dyskusjami sprawił, że używany wcześniej prosty skrypt przestał być funkcjonalny i coraz trudniej było utrzymać przejrzystość wątków i porządek w tematach.  Dlatego postanowiono użyć do obsługi forum innego programu.

Używany obecnie skrypt pozwolił uporządkować forum, przez co wzrosła jego funkcjonalność, przejrzystość i bezpieczeństwo. Tematy zostały uporządkowane według trzech głównych kategorii: Duszpasterstwo, Rozmowy i Integracja. Nowością jest to, że dyskusja na forum w dwóch ostatnich kategoriach wymaga rejestracji, jest to jednak już dziś ogólnie przyjęty standard na tego typu forach. Zarejestrowani użytkownicy mogą wypowiadać się na różne tematy związane z Kościołem, wiarą i pobożnością, a także etyką i współczesnymi problemami społecznymi. Mogą także rozmawiać na luźniejsze tematy, poznawać się wzajemnie, a nawet szukać partnera życiowego, dodając do ogłoszenia swoje zdjęcie.
 Kategoria tematów duszpasterskich pozostała kategorią otwartą, aby założyć nowy temat lub napisać post nie trzeba dokonywać rejestracji. Jest to pewnego rodzaju zaproszenie i zachęta dla osób poszukujących duszpasterskiego wsparcia – jeśli mają taką potrzebę, mogą zachować całkowitą anonimowość. Aby jednak uniknąć nadużywania tej kategorii przez innych użytkowników, tematy i wiadomości są ściśle moderowane, co oznacza, że będą ukazywać się na forum dopiero po zaakceptowaniu ich przez moderatora. Obecnie, oprócz wcześniejszych moderatorów, do pomocy zaangażowane zostały dwie nowe osoby - ks. Wiesław Łyżbicki, misjonarz pracujący w Berdiańsku na Ukrainie oraz Krzystof Maria Różański, student V roku ChAT. Radą ekspertów służyć będą Beata Wolfram i ks. dr Marek Uglorz. Nowe forum jest dostępne pod adresem www.forum.duszpasterz.pl.

cme