english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wielokulturowy Lublin

W 2008 r. w Lublinie pierwszy raz odbyła się impreza Wielokulturowy Lublin. Po roku, w dniach 27–31 maja 2009 r. miała miejsce ponownie, również z dużym udziałem lubelskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy.
 
Bogaty program pozwalał określić majowe wydarzenia jako festiwal. Prezentowano kultury mniejszości narodowych, etnicznych oraz religijnych obecnych we współczesnym Lublinie: ukraińską, romską, czeczeńską i kaukaską, żydowską, prawosławną, ewangelicką, grekokatolicką, muzułmańską i buddyjską. Głównymi organizatorami były Centrum Kultury w Lublinie oraz władze samorządowe miasta. Wśród organizatorów znalazły się także filia lubelska Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Oddział Lubelski Ligi Muzułmańskiej w RP, Lubelska Fundacja MOST, misja Buddyjska Trzy Schronienia w Lublinie, miejscowa Parafia Ewangelicko-Augsburska, Parafia Grekokatolicka p.w. narodzenia NMP w Lublinie, Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego, Parafia Prawosławna Św. Metropolity Piotra Mohyły, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie, Stowarzyszenie ROM, lokalny oddział Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego Żydów w Polsce i Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie. Pomocą finansową służyły władze Miasta Lublin. Patronat medialny nad festiwalem sprawowały następujące media: TVP Lublin, Radio Lublin, redakcja Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM, ukraińskie czasopismo „Nasze Słowo”, a także dwa portale internetowe o tematyce kulturalnej: MultiKulti i Sybil Zabij nudę.
  
Ewangelicka część festiwalu rozpoczęła się w czwartek 28 maja o godz. 18.30 w świątyni luterańskiej. Zaprezentowano premierowy pokaz filmu Andrzeja Nera pt. Koloniści (Lublin 2009), mającego za temat losy kolonistów niemieckich wyznania luterańskiego na Lubelszczyźnie od XVIII w. do 1945 r. i ich stosunki z większością polską, dzieje dawnych Parafii ewangelickich w Cycowie i Kamieniu, a także osobę ks. dr. Aleksandra Schoeneicha, będącego duszpasterzem polskiego zboru w Lublinie przez 51 lat (!) oraz wieloletnim zwierzchnikiem Diecezji Warszawskiej i Lubelskiej, zmarłego dokładnie 70 lat temu, w maju 1939 r. Jako narratorzy wystąpili obecny proboszcz ks. Dariusz Chwastek, historyk sztuki Jolanta Szafrańska i historyk Adrian Uljasz. Andrzej Ner zaprezentował w filmie wartościowe materiały archiwalne, m.in. fotografie, jak również publikacje książkowe ks. Schoeneicha i dawną prasę. Dużą część zdjęć wykonał w bieżącym roku w Lublinie, na ziemi lubelskiej i chełmskiej. Po projekcji odbierał od widzów zasłużone wyrazy uznania.
  

O 19.15 na kościelnym chórze nastąpiło otwarcie jubileuszowej wystawy planszowej Biskupi trudnych czasów – ks. dr Aleksdander Schoeneich i ks. dr Juliusz Bursche, będącej dziełem Magdaleny Ner. Autorce pomogła w realizacji zadania grupa członków parafii, których nazwiska wymieniono na afiszu reklamującym wystawę. Warto przypomnieć, że jeden z bohaterów ekspozycji, ks. superintendent Bursche został aresztowany przez hitlerowców 3 października 1939 r. na lubelskiej plebanii. Na krótko przed uwięzieniem zastępował proboszcza, wieloletniego przyjaciela i redaktora „Zwiastuna Ewangelicznego”. W maju 1939 r. był obecny na pogrzebie ks. Schoeneicha. Na wystawie wykorzystano materiał ikonograficzny, na który złożyły się głównie kopie archiwalnych fotografii i dokumentów oraz publikacji. Zachęcamy do obejrzenia ekspozycji osoby przychodzące na nabożeństwa i koncerty oraz zorganizowane wycieczki odwiedzające kościół.

 

 

Ostatnią część wieczoru wypełnił koncert Jacka Ostaszewskiego, rozpoczęty krótko po 20.00. Wykonawca utworzył w latach siedemdziesiątych minionego wieku grupę Osjan, uznawaną za prekursora world music. Z zawodu jest kompozytorem, muzykiem instrumentalistą i reżyserem teatralnym. Pracuje jako wykładowca na PWST w Krakowie. Od 35 lat praktykuje buddyzm zen. W luterańskim kościele grał na fletach z Dalekiego Wschodu, w tym koreańskim i japońskim. W grze artysty było słychać duchową praktykę wyznawanej religii. Wśród słuchaczy był obecny buddyjski duchowny z Lublina Krzysztof Furyu Leśniak wraz z grupą miejscowych wyznawców buddyzmu, a także chrześcijanie, między nimi liczni ewangeliccy parafianie. Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Lublinie Anna Pajdosz wręczyła pamiątkowe dyplomy proboszczowi, twórcom filmu i wystawy oraz Jackowi Ostaszewskiemu.
 
W ostatni dzień festiwalu, czyli w niedzielę 31 maja w 1. Święto Zesłania Ducha Świętego, w kościele ewangelickim zostało odprawione uroczyste nabożeństwo połączone ze wspomnieniem o ks. Schoeneichu. W liturgii wziął udział i kazanie wygłosił gospodarz ks. Dariusz Chwastek.
  
Ostatnim punktem w programie Wielokulturowego Lublina 2009 był wieczorny koncert chóru „Soul Connection”, który przyjechał do Lublina na zaproszenie luterańskiej parafii. „Soul Connection” specjalizujący się w muzyce gospel, wystąpił pod dyrekcją Beaty Stasiak w „sali nowej” lubelskiego Centrum Kultury. W różnorodnym repertuarze dominowały zasadniczo współczesne pieśni gospel wykonywane w języku angielskim. Koncert, na który mimo nie najlepszej pogody przyszło wielu miłośników gospel, okazał się sporym sukcesem.
 
Tuż po koncercie na zakończenie wieczoru dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Lublinie Anna Pajdosz oraz koordynator całego projektu z ramienia Centrum Kultury Anna Krawczyk podsumowując i dziękując wszystkim za uczestnictwo w „Wielokulturowym Lublinie 2009”, oficjalnie zamknęły 5-dniowy festiwal i zapowiedziały III edycję w 2010 r. A stało się to możliwe wyłącznie dlatego, że tegoroczna edycja przeszła do historii jako bardzo udana. Parafia Świętej Trójcy w Lublinie będzie chętnie uczestniczyć w organizacji cyklicznej ekumenicznej imprezy.
 
Adrian Uljasz 
 
Zobacz również:
Strona internetowa parafii w Lublinie
Ks. dr Aleksander Schoeneich (1861 – 1939). Ewangelicki pastor i biskup
Wielokulturowy Lublin 2009 (II Program Polskiego Radia)