english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wkład ewangelików w obronę polskości

Wkład ewangelików w obronę polskości – sesja w Muzeum Śląskim w Katowicach

 
Historia Śląska jest skomplikowana i wielowątkowa. Tu od zawsze musieliśmy się uczyć tolerancji i poszanowania drugiego człowieka w kontekście jego narodowości i konfesji. Te wartości, które rodziły się w bólu i cierpieniach, stanowią dziś istotny wkład Śląska w budowanie współczesnej Europy (…) Zaszczytem dla mnie jest, że w Brukseli i Strassburgu każdy poseł wie, gdzie leży Śląsk – ten szczególny kawałek ziemi, z którego mieszkańcy – oprócz wspomnianej idei tolerancji i poszanowania drugiego człowieka – przekazują Europie dwa wielkie skarby: miłość do Jezusa Chrystusa i umiłowanie ojczyzny. O to dalej musimy walczyć, by owe skarby nie zamazały się ani nie znikły z serc Ślązaków – mówił gość specjalny sesji, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek.

 

 
Podczas sobotniej sesji (19 września 2009 r.), którą w imieniu organizatorów prowadził ks. bp Tadeusz Szurman, dyskutowano o:

 
- spotkaniach rodziny Tiele-Wincklerów z polskością (dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki)

- działającym w 20-leciu międzywojennym w Katowicach kole Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej (Tomasz Hajewski)

- wieży spadochronowej 70 lat później (Adam Turula)

- ewangelickim skrzydle rodziny Korfantych (ks. Mirosław Czyż)

 
 
Uczestnicy spotkania wysłuchali też koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Magdaleny Gołąb, której akompaniowała Gabriela Jonszta.
 
Sesja na temat: „Wkład ewangelików w obronę polskości w Katowicach i na Górnym Śląsku

w latach 1919-1939” odbyła się w ramach cyklu "Studia z dziejów ewangelizmu na Śląsku", który od dziewięciu lat organizuje katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz Muzeum Śląskie. Pokłosiem każdej konferencji jest publikacja zawierająca materiały z sesji.
 

 
Poprzednie spotkania na temat wkładu ewangelików w historię Górnego Śląska były poświęcone m.in. rodowi Michejdów, zajmującej się bezdomnymi Ewie von Tiele-Winckler, ruchowi oporu wobec hitleryzmu i komunizmu, polskiej literaturze ewangelickiej na Śląsku, a także jubileuszowi 150-lecie ewangelickiego kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach.