english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wprowadzenie proboszcza w Mikołajkach

W sobotę 19 września 2009 r. w ewangelickim kościele św. Trójcy w Mikołajkach miała miejsce podniosła i ważna uroczystość. Wybrany 12 lipca przez Zgromadzenie Parafialne ks. Bogusław Juroszek został wprowadzony na stanowisko proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach. Instalacji poprzez modlitwę i nałożenie rąk dokonał zwierzchnik Diecezji Mazurskiej bp Rudolf Bażanowski w asyście ks. Krystiana Borkowskiego z Giżycka i ks. Franciszka Czudka - poprzednika na tym stanowisku.

 
 
W tej ważnej dla Parafii i Diecezji uroczystości uczestniczyli księża z Diecezji Mazurskiej i goście przy udziale licznie zebranego zboru. Obecni byli też goście ekumeniczni - ks. Andrzej Bryga z Kościoła Rzymskokatolickiego i pastor Artur Brzozowski ze Zboru Zielonoświątkowego oraz przedstawiciele władz - Sylwia Kicińska - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Dominik Tarnowski - starosta mrągowski, p. Nowicka - reprezentka starosty piskiego, Piotr Jakubowski - burmistrz Mikołajek, Sławomir Gawliński - przewodniczący Rady Gminy Mikołajki. Na uroczystość do Mikołajek przybyły również chóry: Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna i Zespół ŚDS z Ukty. Beata Macura z Cieszyna wykonała przy akompaniamencie organ dwa utwory na skrzypcach.

  

  

Ks. Bogusław Juroszek urodził się 7 stycznia 1978 roku w Cieszynie. Został ordynowany 2 marca 2003 roku w Cieszynie i do 31 grudnia 2007 roku był wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Uchwałą Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z dniem 1 stycznia 2008 r. został mianowany proboszczem-administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach. Przejął tym samym przewodnictwo nad tym lokalnym Kościołem po ks. Franciszku Czudku.

 
 
Ksiądz Bogusław Juroszek jest żonaty i ma dwójkę dzieci.