english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wspomnienie ks. A. Falzmanna

W niedzielę, 3 maja 2009 roku, w Święto Konstytucji, w czasie nabożeństwa w kościele Opatrzności Bożej w Zgierzu w modlitwie dziękczynnej wspomniano śp. ks. radcę Aleksandra Falzmanna, proboszcza Parafii Ewangelickiej w Zgierzu w latach 1920-1939, jego małżonkę śp. Łucję Falzmann, zmarłą w Zgierzu w 1977 r. oraz ich dzieci: śp. Karola Falzmanna, zmarłego 2002 r. w Nowym Jorku, śp. Irenę Falcman zm. w 2008 r. w Zgierzu i śp. Inę Płachecką, zm. w Łodzi w 2007 r.

Śp. ks. Aleksander Karol Falzmann urodził się dnia 24.08.1887 r. w Łodzi. Studia teologiczne odbył na Uniwersytecie w Dorpacie w latach 1908-1912. Ordynowany został 8 grudnia 1912 r. w kościele św. Jana w Łodzi, gdzie pracował jako wikariusz do czasu mianowania go proboszczem administratorem parafii ewangelickich w Pułtusku i Mławie w 1914 roku. W 1915 r., w uzgodnieniu z Konsystorzem Kościoła, zdecydował się na wyjazd do Charkowa, aby objąć duszpasterstwo nad wysiedlonymi w głąb Rosji ewangelikami, między innymi z swoich parafii. W 1918 roku wrócił do Pułtuska. W 1920 roku został wybrany proboszczem parafii w Zgierzu, w której z wielkim zaangażowaniem służył do 1939 r. Aresztowany 28.09.1939 r., zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau 4 maja 1942 r. w wieku 55 lat, za wierność Ewangelii i Polsce.
Po nabożeństwie pod pamiątkowym pomnikiem ufundowanym przez parafian w 1952 r., a odnowionym w roku bieżącym, złożono wiązankę biało-czerwonych kwiatów. Proboszcz parafii ks. M. Undas odczytał fragment kazania wygłoszonego przez ks. A. Falzmanna w 1917 roku w Rosji, w oparciu o słowa Jezusa: Jeśli wy pozostaniecie w słowie mojem, prawdziwie uczniami moimi będziecie (Ew. św. Jana 8,32) oraz w modlitwie podziękował Bogu za jego służbę w Zgierzu oraz świadectwo wiary.
 
 
Ks. M.U.