english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wybrano nową siostrę przełożoną

W Domu Macierzystym Sióstr Diakonis „Eben – Ezer” w Dzięgielowie 27 kwietnia 2009 r. odbyło się nadzwyczajne zebranie Rady Sióstr. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez siostrę przełożoną Lidię Gottschalk odbyły się wybory nowej siostry przełożonej. Radzie Sióstr przewodniczył biskup Kościoła Janusz Jagucki.
 
s. Ewa Cieślar
 

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyły wszystkie uprawnione diakonise,spośród dwóch zgłoszonych kandydatek, większością głosów została wybrana s. Ewa Cieślar, dotychczasowa kierownicza nowicjatu. Na zastępczynię siostry przełożonej ponownie została wybrana s. Hildegarda Nabel. Siostra Lidia Gottschalk przełożoną była 28 lat, w tym roku obchodzić będzie 50-lecie służby. Wprowadzenie w urząd nowej przełożonej odbędzie się w Święto Diakonatu 20 września br.

  
 
Siostra Ewa Cieślar (54 lata) pochodzi z Wisły. Do diakonatu przyszła na Rok służby dla Pana w roku 1970. Podczas tego roku podjęła decyzję, aby pójść za głosem Bożego powołania i poświecić swoje życie całkowicie w służbie Bogu i bliźniemu. Okres nowicjatu przeżyła w Domu Macierzystym Sióstr w Dzięgielowe, kontynuując w tym czasie kurs biblijny i pielęgniarski oraz diakonackie przygotowanie do służby. W dniu 9 września 1973 roku otrzymała strój siostry diakonisy i została „czepkowana”, powiększając wraz z dwoma innymi, siostrzaną rodzinę.
 
Praktykę odbyła w Ewangelickim Domu Opieki „Sarepta” w Węgrowie. Po powrocie do Dzięgielowa angażuje się w pracę z dziećmi, prowadząc szkółki niedzielne. Od 1977 pracuje ponad 6 lat jako pielęgniarka w Ewangelickim Domu Opieki „Tabita” w Konstancinie koło Warszawy.
 
 
W niedzielę 11 maja 1980 roku wraz z pięcioma innymi siostrami zostaje wyświęcona na diakonisę w kościele Jezusowym w Cieszynie przez bp. Janusza Narzyńskiego. W październiku 1983 roku zostaje jej powierzona opieka duszpasterska i szkolenie uczennic Roku służby dla Pana u boku kierowniczki nowicjatu s. Ruty. W tym czasie kontynuuje też kurs biblijny w Dzięgielowie i podejmuje również naukę języka niemieckiego w Erlangen i w Goethe Instytut w Schwabisch Hall (Niemcy). W 1990 r. wraca na półtora roku do służby w Ewangelickim Domu Opieki „Tabita” w Konstancinie.
 
W 1992 roku Rada Sióstr wybiera s. Ewę kierowniczką nowicjatu. Tym samym wchodzi ona w skład Zarządu Diakonatu. Od 1997 roku pracuje w Ewangelickim Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie jako pielęgniarka oddziałowa.
 
Siostra Ewa służy jako organistka, grając na codziennych nabożeństwach w kaplicy EDO domu opieki i na niedzielnych oraz świątecznych nabożeństwach w parafialnym kościele w Dzięgielowe. Od wielu lat śpiewa też w parafialnym chórze mieszanym.    
 

ks. Marek Londzin