english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Zjazd Bratniej Pomocy

W Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa (czwartek, 11 czerwca 2009 r.) odbył się tradycyjny, już 146. zjazd organizacji niosącej pomoc parafiom ewangelickim w Polsce.
Tym razem spotkano się w parafii w Dzięgielowie. W zjeździe uczestniczyli duchowni i świeccy przedstawiciele parafii, w których od Świąt Zmartwychwstania Pańskiego do Zesłania Ducha Świętego zbierano ofiary pieniężne na potrzeby remontowe kościołów i budynków parafialnych. 
   
 
 
W tegorocznym zjeździe uczestniczyli też przedstawiciele władz Kościoła z bp. Januszem Jaguckim na czele. Prezes Zarządu BPiGA, ks. Tadeusz Makula, poinformował delegatów o najważniejszych faktach z działalności BPiGA  w latach 2008-2009. Następnie przedstawiono wyniki zbiórki. W sumie we wszystkich parafiach zebrano ponad 270.000 zł. Zebrane środki pokryły ponad 2/3 zgłoszonego zapotrzebowania z parafii wszystkich diecezji. Po dyskusji delegacji zaaprobowali przedstawioną przez zarząd propozycję podziału zebranych środków. 
  
 
Tegoroczny zjazd był również zjazdem wyborczym. W wyniku wyborów wybrano nowy zarząd w składzie: ks. Tadeusz Makula (Żory) - prezes, Barbara Machalica (Bielsko) oraz dwaj nowi członkowie zarządu: ks. Edwin Pech (Karpacz) i ks. Waldemar Szajthauer (Wisła). 
   
 
Nowy zarząd został wprowadzony w urzędowanie podczas nabożeństwa, które odbyło się w kościele Eben-Ezer. Kazanie wygłosił bp Ryszard Bogusz.